Truyền thông

Bắc Giang đẩy mạnh cải cách hành chính tới từng cơ sở

Đỗ Thêu 17:11 13/03/2023

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là công tác thường xuyên, liên tục. Tỉnh Bắc Giang tích cực triển khai công tác này tới từng cơ sở. Qua đó, hệ thống hành chính của địa phương dần hoàn thiện, ổn định và phát triển.

Người dân hài lòng

chinh-quyen-dien-tu-bac-giang.jpg
Công chức Văn phòng xã Thanh Hải (huyện Lục Ngạn) hướng dẫn người dân trả phí thanh toán trực tuyến qua mã QR Code

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã đạt được những hiệu quả CCHC nhất định tại cơ sở. Điển hình, xã Thanh Hải (huyện Lục Ngạn) là một trong những địa phương đạt mức độ “hài lòng” về bộ phận một cửa cao nhất huyện. Đơn vị đã bố trí cơ sở vật chất bảo đảm điều kiện, trang bị máy tính có kết nối Internet đáp ứng yêu cầu công việc; niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại bộ phận “một cửa”. Đa phần người dân khi được hỏi đều đánh giá cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” của xã Thanh Hải luôn niềm nở, nhiệt tình; hồ sơ TTHC được giải quyết nhanh gọn, đơn giản.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hải Nguyễn Thành Doanh cho biết: “Chúng tôi bố trí hợp lý nơi làm việc của bộ phận “một cửa”, nơi tiếp công dân sạch đẹp, thông thoáng. Các TTHC được công khai, minh bạch về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, phí, lệ phí, thời gian giải quyết...”.

Còn tại UBND xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa cũng đã tiến hành hoàn thiện hệ thống quét Mã QR tra cứu TTCH tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, giúp người dân dễ dàng tra cứu TTHC; duy trì hệ thống tin nhắn trả kết quả cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại xã. UBND xã đã lắp đặt WiFi miễn phí, camera theo dõi, giám sát cán bộ, công chức làm việc trực tiếp với người dân tại bộ phận một cửa xã; xây dựng hòm thư điện tử, địa chỉ Zalo, Facebook, … để tiếp nhận ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; lắp đặt thiết bị điện tử tại bộ phận một cửa để người dân đánh giá trực tiếp hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết các TTHC.

1674728270438_img_6655.jpg
Người dân hài lòng khi tới giao dịch tại các cơ quan hành chính tỉnh Bắc Giang

Đa dạng kênh tuyên truyền

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, ngay từ 18/01/2023, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc tuyên truyền CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Nội dung tuyên truyền CCHC năm 2023 của Bắc Giang tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong triển khai nhiệm vụ CCHC ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực; hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực, nguồn lực của CCHC các cấp.

Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động tích cực của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; quyết tâm chính trị của tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Kịp thời cập nhật các văn bản về CCHC được rà soát, sửa đổi, bổ sung; các TTHC đã được đơn giản hóa mới ban hành; các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Bắc Giang; tuyên truyền việc đổi mới, sáng tạo trong công tác CCHC các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tích cực tuyên truyền các nội dung trong công tác CCHC. Tiêu biểu là cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ như cải cách thể chế, tuyên truyền hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và việc tổ chức thi hành pháp luật về: tổ chức, bộ máy; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh.

Cải cách TTHC, tuyên truyền việc tổ chức thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tuyên truyền, công khai các TTHC dưới nhiều hình thức khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

Tập trung tuyên truyền, biểu dương các cơ quan có tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 100%; Chỉ số SIPAS đạt 95%; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 3 trực tuyến theo yêu cầu của nghị quyết, kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023…

Tiếp tục tuyên truyền kết quả đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định; Tuyên truyền công tác cải cách tổ chức bộ máy, công vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, tăng cường đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm.

Tuyên truyền công tác quản lý điều hành ngân sách của tỉnh; việc thực hiện quy chế dân chủ và công khai tài chính theo quy định của Chính phủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tuyên truyền các cơ chế, chính sách và quá trình, kết quả triển khai, thực hiện, trong đó tập trung các quy chế quản lý, vận hành, duy trì các hạ tầng số, nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh bảo đảm đồng bộ, an toàn thông tin và khả năng chia sẻ dữ liệu.

Tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh trong đó chú trọng công tác kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Tuyên truyền các cơ quan, địa phương có kết quả nổi bật trong công tác CCHC (số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến…); các sáng kiến mới, nổi bật trong công tác CCHC được các cấp, các ngành đăng ký triển khai thực hiện; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề tồn tại, khó khăn trong công tác CCHC./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang đẩy mạnh cải cách hành chính tới từng cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO