CNTT-VT

Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở để xây dựng nông thôn mới
Những năm qua hệ thống truyền thanh cơ sở đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện, xã tới người dân, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp kinh tế - xã hội phát triển và xây dựng nông thôn mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO