Đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù đỊch đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Dương Mạnh Công| 12/08/2016 10:25
Theo dõi ICTVietnam trên

“Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình”

Ảnh minh họa

Trong những năm gần đây, tình hình đất nước ta về kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nền kinh tế trong nước phát triển nhanh, khá năng động, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Về chính trị: An ninh chính trị được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội không ngừng được nâng cao, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được tăng cường. Về xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xã hội ổn định, an sinh xã hội được chú ý, tệ nạn xã hội từng bước được dẩy lùi. Quá trình hội nhập quốc tế của nước ta có nhiều bước tiến, đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ của Đảng đã góp phần đưa Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng về nhiều mặt, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy vậy, trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động vẫn liên tục gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chúng đã hướng đến nhiều đối tượng để tác động trong đó trọng tâm nhắm đến lực lượng thanh niên.

Với âm mưu đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách tiếp cận thanh niên bởi vì đối với thanh niên, họ là những con người rất nhanh nhạy trong tiếp thu các tri thức mới, những tư tưởng mới trong xã hội, họ rất nhạy cảm với các vấn đề nóng  của đời sống chính trị - xã hội nhưng lại chưa có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thiếu sự chọn lọc trong tiếp thu tri thức, thiếu sự quản lý của nhà trường và gia đình nên rất dễ để các thế lực thù địch tập trung lôi kéo thông qua các tác động về mặt kinh tế, tư tưởng, văn hóa… để phục vụ cho những âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình.

Diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

Thanh niên là lực lượng tiêu biểu của tuổi trẻ, là nguồn nhân lực chủ yếu, là chủ nhân tương lai của đất nước. Họ là những người sẽ đóng góp sức lực, trí tuệ và tài năng của mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quan điểm của Đảng ta về thanh niên và công tác thanh niên đã được vạch rõ trong các nghị quyết của Đảng, thể hiện rõ tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước do Đảng lãnh đạo.

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới đã khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành TW Đảng (Khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên” tiếp tục khẳng định:  “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình”.

Vị trí, vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo là rất quan trọng nên khi chiến lược diễn biến hòa bình nhắm đến thanh niên cũng chính là “một mũi tên trúng nhiều đích”, vừa là để lôi kéo, tác động vào tư tưởng thanh niên, đẩy mạnh sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và lợi dụng thanh niên phục vụ cho chiến lược diễn biến hòa bình; vừa là trực tiếp phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Những âm mưu và thủ đoạn thực hiện “DBHB” của các thế lực thù địch đối với thanh niên trong những năm vừa qua là:

-  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, chúng đưa các ấn phẩm văn hoá đồi trụy, phản văn hóa, phản động vào trong thanh niên, làm cho một bộ phận thanh niên bị nhiễm những thứ văn hóa lai căng, mất bản sắc, cổ súy cho một lối sống vô văn hóa, thiếu trách nhiệm.

- Dựa vào sức mạnh của internet, các trang web, trang mạng xã hội… các thế lực thù địch rao giảng về những cái gọi là “ dân chủ”, “ nhân quyền”, lợi dụng thanh niên để lập ra các trang web, các trang mạng xã hội để lôi kéo, tuyên truyền, kích động chống phá nhà nước. Một cuộc điều tra mới đây của nhóm các nhà khoa học thuộc Tạp chí Cộng sản cho thấy: Sinh viên, trí thức trẻ chính là lực lượng sử dụng internet đông đảo, thường xuyên nhất với khoảng 82,5% vào mạng hằng ngày. Các thế lực thiếu thiện chí hay thù địch với Việt Nam nhận thức rất rõ vấn đề này và ngay lập tức, họ tập trung lôi kéo thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ vào “ma trận” mới. Hiện nay, lướt qua những trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rất nhiều các trang thông tin núp dưới các chiêu bài khác nhau để đưa những thông tin sai lệch, trái chiều, những bình luận, đánh giá thiếu thiện chí về những vấn đề chính trị trong nước… Nhiều đài phát thanh, truyền hình tiếng Việt ở hải ngoại mà đài RFA là một ví dụ, thậm chí còn dừng hẳn chương trình phát thanh để tập trung nguồn lực phát triển báo mạng mà đối tượng bạn đọc được họ "ưu tiên" hàng đầu chính là thanh niên. Và hiện nay, cũng không khó để bắt gặp những bình luận, những tư tưởng lệch lạc về chính trị của thanh niên xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

- Lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan trong thanh niên để thực hiện “DBHB”.

- Lợi dụng những thanh niên đi học tập, làm việc, công tác tại nước ngoài. Họ tăng cường tiếp cận, tuyên truyền về những quan điểm phi Macxit, về những “cái hay, cái đẹp” của chủ nghĩa tư bản, lôi kéo thanh niên ưu tú ở lại nước ngoài gây chảy máu chất xám hoặc lợi dụng họ để tiếp tay cho hoạt động chống phá.

Hay một biểu hiện khác mà chúng ta cũng có thể dễ nhận ra là những suy nghĩ, những quan điểm về lối sống, về lý tưởng sống, về văn hóa, thẩm mỹ của một số thanh niên đã có sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Chính sự tác động từ chiến lược DBHB mà trong một bộ phận thanh niên hiện nay đã xuất hiện những hệ quả tiêu cực, một bộ phận thanh niên đã có biểu hiện “thờ ơ chính trị”, không quan tâm đến các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế; bản lĩnh chính trị không vững vàng, phai nhạt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, về chủ nghĩa xã hội; có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng. Biểu hiện cụ thể như:

Về chính trị - tư tưởng: Các thế lực thù địch tuyên truyền, rao giảng về những cái gọi là “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách, phóng đại những khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chúng làm cho một bộ phận thanh niên vốn còn thiếu kinh nghiệm, thiếu sự vững vàng chính trị đã lung lay, dao động, tin theo làm suy giảm niềm tin của một số thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng, tin theo chủ nghĩa tư bản, hoài nghi về con đường tiến lên CNXH của đất nước. Nghiêm trọng hơn, một số thanh niên còn tiếp tay cho các thế lực thù địch, giúp chúng đẩy mạnh thực hiện âm mưu DBHB, tuyên truyền chống lại Đảng và nhà nước ta…

Về văn hóa, một bộ phận thanh niên có biểu hiện sai lệch về văn hóa do bị ảnh hưởng bởi những sản phẩm phản văn hóa, đồi trụy, sính ngoại, ảnh hưởng bởi lối sống, lối suy nghĩ của chủ nghĩa tư bản, đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc mà các thế lực thù địch đã đưa vào. Cùng với đó, lối sống của một bộ phận thanh niên có xu hướng lệch lạc, chạy theo lối sống thực dụng, vọng ngoại, theo chủ nghĩa cá nhân, thờ ơ, vị kỷ với xã hội… Một số khác lại có tư tưởng sống hưởng thụ, ngại phấn đấu, luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Về kinh tế, một số thanh niên chạy theo sức mạnh vật chất, chạy theo đồng tiền, nghĩ rằng đồng tiền có sức mạnh vạn năng trong đời sống xã hội; sự đua đòi và thực dụng cũng đã ảnh hưởng đến một số thanh niên. Là một điểm yếu để các thế lực thù địch dễ dàng lợi dụng để mua chuộc thông qua các lợi ích kinh tế.

Nhận thức rõ những mối đe dọa của chiến lược DBHB đối với thanh niên, Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách, những biện pháp để đấu tranh chống lại chiến lược DBHB của các thế lực thù địch đối với thanh niên như:

- Về chính trị, Đảng ta đã có chủ trương tăng cường giáo dục về chính trị cho thanh niên, đưa các nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, về tiêu chuẩn đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa và một số nội dung giáo dục lý luận chính trị khác vào trong chương trình học tại bậc phổ thông và cả bậc cao đẳng, đại học. Điều đó đã và đang phát huy tác dụng nhằm hình thành cho thanh niên những nhận thức cơ bản về lý luận chính trị, nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng cho thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng và đúng đắn, hạn chế tình trạng thờ ơ, mơ hồ, hoang mang, dao động về chính trị diễn ra trong thanh niên.

- Về văn hóa, Đảng ta chủ trương “hòa nhập chứ không hòa tan”, giáo dục cho thanh niên về truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, lên án những hành vi phản văn hóa, vô văn hóa, giáo dục cho thanh niên biết chọn lọc những giá trị văn hóa để họ tìm kiếm và tiếp thu những tri thức văn hóa của nhân loại sao cho đúng đắn và phù hợp, tránh lệch lạc. Cùng với đó, thông qua dư luận xã hội, lên án lối sống sai lầm, lệch lạc của thanh niên để họ kịp thời nhận thức và sửa chữa.

Riêng đối với mạng internet, chúng ta đã vạch mặt những trang web, những tổ chức phản động hoạt động chống phá ta trên mạng, cùng với đó là sự định hướng để thanh niên tiếp cận những thông tin trên mạng một cách đúng đắn, chính thống.

- Về tổ chức, đã kiện toàn và tổ chức chặt chẽ bộ máy của các cơ sở Đoàn từ trên xuống dưới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động để thu hút và lôi kéo thanh niên tham gia. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển lớn trong quá trình hoạt động, thu hút được sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên, các phong trào đoàn cũng có nhiều nội dung và hình thức mới. Đã lồng ghép được các nội dung giáo dục lý luận chính trị với các hoạt động đoàn , từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước cho thanh niên.

- Bên cạnh đó, bằng các biện pháp đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, Đảng ta đã vạch rõ những âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cùng với đó, Đảng ta cũng đã đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị - tư tưởng, tăng cường niềm tin của nhân dân nói chung và của thanh niên nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy vậy, việc phòng chống DBHB đối với thanh niên vẫn còn diễn biến khá phức tạp, một số vấn đề chưa được giải quyết và thậm chí còn diễn biến nghiêm trọng hơn, chính vì vậy, chúng ta cần kiên trì thực hiện những giải pháp đã có và tiếp tục nâng cao hiệu quả một số mặt công tác sau:

Về chính trị - tư tưởng

 Cần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế thông qua các kênh thông tin chính thống cho thanh niên.

Tăng cường hiệu quả giảng dạy các môn học về lý luận chính trị, dưới hình thức là các môn học Giáo dục công dân tại bậc học THPT và các môn học lý luận chính trị tại bậc học cao đẳng, đại học như các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam,… cho thanh niên để sớm hình thành những nhận thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cho thanh niên. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng sẽ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình. Muốn nâng cao hiệu quả, cần phải đổi mới hơn nữa quá trình đổi mới về nội dung để lý luận gắn liền với thực tiễn, đổi mới về hình thức, phương pháp giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy, tuyên truyền. Đồng thời, có biện pháp thích hợp để lồng ghép các nội dung này trong hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Giáo dục về thế giới quan, nhân sinh quan và đạo đức cộng sản, giáo dục về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục các giá trị truyền thống dân tộc, lý tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN cho thanh niên.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc, xuyên tạc và làm rõ, vạch trần âm mưu thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch đối với thanh niên để thanh niên có biện pháp phòng ngừa.

Cần phải xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên: Phòng chống âm mưu “DBHB” về chính trị tư tưởng đối với thanh niên có nhiều lực lượng tham gia, với nhiều biện pháp khác nhau, nhưng phải tạo điều kiện để họ tự chống âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch là tốt nhất và hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó. chúng ta phải giáo dục cho mọi thanh niên thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng, có tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình cao. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong thanh niên, họ là những thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, tích cực, khách quan, gần gũi quần chúng, để trong bất kỳ tình huống nào ta cũng nắm bắt được đối tượng, âm mưu và biện pháp “DBHB” của chúng, để đề ra biện pháp phòng chống hiệu quả nhất.

Nếu chúng ta làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh niên, thì kẻ thù dù có nham hiểm và thâm độc đến đâu cũng sẽ thất bại trong âm mưu “DBHB” về mặt chính trị - tư tưởng đối với thanh niên.

Về văn hóa - lối sống

Cần tuyên truyền cho thanh niên về những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội, những truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc để họ không ngừng bảo tồn, gìn giữ và phát huy những truyền thống văn hóa lâu đời, giàu bản sắc của dân tộc, đồng thời bài trừ những phong tục, hủ tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

Làm tốt công tác quản lý văn hóa giúp thanh niên được tiếp cận với những sản phẩm văn hóa thực sự là nét đẹp, là tinh hoa văn hóa của nhân loại để sinh viên tiếp thu trong điều kiện hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc bài trừ các sản phẩm phản văn hóa, đồi trụy, lệch lạc, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, phê phán lối sống thực dụng, chạy theo văn hóa tư bản. Lên án những hành vi, hành động phản văn hóa, phi văn hóa.

Xây dựng, định hướng cho thanh niên có lý tưởng sống. Phê phán lối sống vị kỷ, cá nhân, thực dụng và lối sống của xã hội tư bản để định hướng cho thanh niên xây dựng lối sống lành mạnh - lối sống của con người mới xã hội chủ nghĩa.

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là của internet đã và đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng của thanh niên. Là một trong những kênh tiếp cận hàng đầu bị các thế lực thù địch lợi dụng để tiếp cận thanh niên nên cần phải thực hiện tốt một số giải pháp phòng ngừa như:

- Tăng cường sự quản lý của nhà nước đối với mạng internet, chủ động, kịp thời ngăn chặn những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet để thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình.

- Định hướng cho thanh niên nhận thức rõ ràng âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng internet, các trang web, mạng xã hội để truyền tải những thông tin sai sự thực, dụ dỗ, lôi kéo thanh niên tham gia DBHB để thanh niên chủ động phòng ngừa.

- Các trang web, trang mạng chính thống cần phải thay đổi tư duy, thay đổi cách thức, hình thức tiếp cận sao cho phù hợp với thanh niên, cần phải đổi mới cả về nội dung và hình thức để lôi kéo được sự quan tâm, chú ý của thanh niên, phải đóng vai trò là người cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định hướng suy nghĩ, tư tưởng, dư luận xã hội một cách kịp thời cho thanh niên.

Về tổ chức:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nói chung và hoạt động của Đoàn Thanh niên nói riêng là một nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của công tác thanh niên và phòng chống DBHB đối với thanh niên.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị, có ý chí vươn lên trong cuộc sống có uy tín và tích cực trong công tác Đoàn và gần gũi với quần chúng. Những người lãnh đạo, cán bộ Đoàn phải năng nổ, tích cực, là tấm gương sáng để cho thanh niên noi theo.

Nội dung hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải phong phú, thiết thực, sinh động... mục tiêu là giáo dục cho thanh niên sống và làm việc theo pháp luật, theo bản sắc văn hoá dân tộc; làm cho thanh niên thấm nhuần chủ trương quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, tin vào con đường đi lên CNXH; kết hợp các hoạt động Đoàn với việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Bằng nhiều hình thức, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để thanh niên tự xác định cho mình về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình.

Những đoàn viên ưu tú của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính là đội dự bị cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua quá trình hoạt động và sinh hoạt đoàn, những thanh niên ưu tú được giáo dục nâng cao trình độ nhận thức về Đảng, từ đó phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành những đảng viên trẻ. Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên ở các cấp cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú, mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng một cách có hiệu quả và thực chất, tránh chạy theo hình thức, chạy theo chỉ tiêu, những người đủ tiêu chuẩn để được kết nạp vào Đảng phải là những thanh niên thực sự ưu tú cả về phẩm chất (nhất là phẩm chất chính trị) và năng lực. Những đảng viên trẻ sau khi đã đứng trong hàng ngũ của Đảng vẫn phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hơn nữa, họ phải trở thành một lực lượng nòng cốt trong việc phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình đối với thanh niên nói chung và đối với đảng viên trẻ nói riêng.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù đỊch đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO