Đồng Tháp chuẩn bị nguồn cán bộ chất lượng cao

PV| 10/03/2021 14:40
Theo dõi ICTVietnam trên

Tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã được Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai quyết liệt; bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, có chất lượng cao, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; quan tâm phát hiện những gương đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên dương, tạo sự lan tỏa tốt đẹp.

Vừa qua, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đến thăm và làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Với quan điểm nhất quán về việc xây dựng nguồn cán bộ trẻ, chất lượng cao nhằm góp phần phát triển tỉnh Đồng Tháp ngày thêm giàu đẹp, Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã thống nhất quan điểm kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, trong đó có việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho chủ trương điều động đối với lãnh đạo cấp phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia công tác tại một số cấp ủy huyện nhằm từng bước rèn luyện, thử thách, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Đồng Tháp chuẩn bị nguồn cán bộ chất lượng cao - Ảnh 1.

Đồng Tháp nhất quán quan điểm về việc xây dựng nguồn cán bộ trẻ, chất lượng cao nhằm góp phần phát triển tỉnh ngày thêm giàu đẹp.

Minh chứng rõ ràng nhất của sự đổi mới này chính là tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ chủ chốt của tỉnh khóa mới gồm nhiều cán bộ trẻ tuổi, có uy tín, trong đó có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng XIII mới đang ở tuổi 42 tuổi, trẻ nhất trong số các Bí thư Tỉnh ủy của cả nước (kết quả bầu cử 51/51 phiếu) và đang tràn đầy khát vọng cống hiến. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng (54 tuổi) là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đảng, chính quyền do có nhiều năm giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (54 tuổi) và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang (43 tuổi), Huỳnh Minh Tuấn (40 tuổi) đều là những người có năng lực và uy tín.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong năm 2020 - năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời yêu cầu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, tham mưu thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI thuộc nhiệm vụ của đơn vị, nhất là cần chuẩn bị nguồn cán bộ có chất lượng cao cho tỉnh thời gian tới; sớm triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Cùng với trình độ lý luận chính trị, Ban Tổ chức chú ý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuẩn hóa theo chức danh, lĩnh vực công tác.

Đồng Tháp chuẩn bị nguồn cán bộ chất lượng cao - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý, Ban Tổ chức tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải pháp thực hiện chủ động, có cơ sở đánh giá sát cán bộ; chú ý công tác luân chuyển cán bộ để có thêm kinh nghiệm thực tiễn; sớm đề xuất phương án giải quyết vấn đề quản lý đảng viên đi làm ăn xa và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, quan tâm phát hiện những gương đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên dương, tạo sự lan tỏa tốt đẹp.

Mục tiêu về kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đặt ra cụ thể, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD); tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 42%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (dự kiến theo chuẩn mới); có 30 giường bệnh/1 vạn dân; có 10,5 - 11 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thêm 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch; 100% chất thải nguy hại được xử lý.

Đến năm 2025, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên chiếm trên 4% dân số; có 70% Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, hội quán, tổ nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên...

Cùng với đó là 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; Khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội; Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy dân chủ XHCN đi đôi với kỷ cương, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của nhân dân; Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đến đảng viên và nhân dân; triển khai xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tham mưu phân công công tác đối với cấp ủy viên; kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội theo đề án nhân sự đã xây dựng gắn với kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021...

Hai là, tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn. Tiếp tục thực hiện tốt các công việc thường xuyên khác như chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, công tác đảng viên...

Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Tiếp tục thẩm định, hoàn thiện việc xây dựng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm và triển khai thực hiện bảng lương theo chức danh, chức vụ lãnh đạo; vị trí việc làm; phụ cấp theo nghề đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Nghị quyết số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là việc đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ từng bước đúng thực chất.

Bốn là, tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, nhất là trong công tác cán bộ để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Năm là, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan và đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức - cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cho cá nhân, cơ quan, đơn vị và tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng: "Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp". Thực hiện nghiêm túc "3 không" (không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm).

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông trong việc tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu". Tập trung chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp chuẩn bị nguồn cán bộ chất lượng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO