Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

 • Vai trò của người đứng đầu trong triển khai Nghị quyết Đảng XIII

  Vai trò của người đứng đầu trong triển khai Nghị quyết Đảng XIII

  “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Để làm được điều này, người đứng đầu cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.
 • Ban Tổ chức Trung ương đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả “5 hóa”

  Ban Tổ chức Trung ương đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả “5 hóa”

  Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, bằng hình thức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước.
 • Nâng tầm đối ngoại đa phương

  Nâng tầm đối ngoại đa phương

  Một trong những ưu tiên mà ngành Ngoại giao tập trung trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII là nâng tầm đối ngoại đa phương, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
 • Khát vọng Việt Nam 2045

  Khát vọng Việt Nam 2045

  Khát vọng vươn lên của toàn dân tộc đã được phản ánh trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, trong đó đặc biệt đề cập đến mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để có thể biến ước mơ đó thành hiện thực, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng, sự tham mưu hiệu quả của các cấp, các ngành và sự chung tay, đoàn kết của toàn dân.
 • Triển khai Nghị quyết Đảng XIII: Đắk Nông quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên

  Triển khai Nghị quyết Đảng XIII: Đắk Nông quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên

  Vận dụng một cách hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông quyết tâm đưa địa phương trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.
 • Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII: Ưu tiên nguồn nhân lực, đưa Ninh Bình bứt phá

  Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII: Ưu tiên nguồn nhân lực, đưa Ninh Bình bứt phá

  Là một trong vùng đất từng là cố đô của Việt Nam, Ninh Bình đã và đang vươn lên, tận dụng mọi tiềm năng sẵn có để bứt phá. Đặc biệt, một trong những ưu tiên mà Ninh Bình đang tập trung thực hiện nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 • Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào đời sống giới trẻ

  Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào đời sống giới trẻ

  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã tổ chức hội nghị ngay sau khi Đại hội Đảng XIII thành công. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào đời sống giới trẻ.
ICT Việt Nam