Chính sách và chiến lược

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về vị trí việc làm trong lĩnh vực TT&TT

Hạnh Tâm 15:02 09/04/2024

Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực TT&TT.

Ngày 29/3/2024 Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực TT&TT và Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TT&TT trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực TT&TT.

Nội dung Thông tư nêu rõ những sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực TT&TT cụ thể như:

Thay thế cụm từ “Áp dụng chung chức danh nghề nghiệp chuyên ngành báo chí” bằng cụm từ “Áp dụng chung vị trí việc làm viên chức chuyên ngành báo chí” tại Mục II Phụ lục III; Bổ sung cụm từ "an toàn thông tin" sau cụm từ "Lĩnh vực công nghệ thông tin" tại phần tên của Mục III Phụ lục III; Thay thế cụm từ “Áp dụng chung chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ” bằng cụm từ “Áp dụng chung vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ” tại Mục IV Phụ lục III...

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ những sửa đổi, bổ sung trong hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TT&TT trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực TT&TT như:

Thay thế một số nội dung bản mô tả công việc vị trí việc làm chuyên viên cao cấp về quản lý viễn thông tại số thứ tự 31 Mục VII Phụ lục II; Thay thế nội dung bản mô tả công việc vị trí việc làm chuyên viên chính về quản lý viễn thông tại số thứ tự 32 Mục VII Phụ lục II; Thay thế nội dung bản mô tả công việc vị trí việc làm chuyên viên về quản lý viễn thông tại số thứ tự 33 Mục VII Phụ lục II.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2024.

Bài liên quan
  • Phải làm gì khi Thông tư 10/2023/TT-BTTTT có hiệu lực?
    Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 10/2023/TT-BTTTT quy định về ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về vị trí việc làm trong lĩnh vực TT&TT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO