Truyền thông

Ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

BT 07/09/2023 18:33

Ngày 05/9/2023, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ban hành Thông tư về việc Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình triển khai thực thi Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Có hiệu lực từ 15/7/2023), một số công ty như tập đoàn Apple, công ty Samsung Electronics Việt Nam, công ty HP Việt Nam, công ty Panasonic Việt Nam, công ty Xuất nhập khẩu Viettel... đã phản ánh các khó khăn trong việc lấy kết quả đo kiểm/thử nghiệm chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy một số QCVN đối với một số sản phẩm, hàng hóa (SPHH) thuộc Danh mục.

Để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đồng thời đảm bảo tính pháp lý và tính kịp thời trong việc thực thi chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, Vụ Khoa học Công nghệ đã phối hợp với Cục Viễn thông và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục SPHH có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc ban hành thông tư để doanh nghiệp có thể giải quyết các hồ sơ nhập khẩu và lưu thông hàng hóa theo kế hoạch: Trong thời gian ngưng hiệu lực, doanh nghiệp không cần nộp kết quả đo kiểm/thử nghiệm với nội dung quy chuẩn kỹ thuật ngưng hiệu lực để làm thủ tục thông quan, lưu thông trên thị trường. Thời gian ngưng hiệu lực là để: Thúc đẩy có thêm các PTN chỉ định, thừa nhận; Thời gian để doanh nghiệp thực hiện đo kiểm/thử nghiệm SPHH tại các PTN theo đúng quy định; Đồng thời các đơn vị của Bộ tham mưu các điều chỉnh (nếu cần) về quy định quản lý, quy chuẩn kỹ thuật để đảm bảo điều kiện thực thi QCVN và đo kiểm/thử nghiệm sau thời gian ngưng hiệu lực.

Như vậy, việc ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT nhằm: Giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạm thời của doanh nghiệp trong việc lấy các kết quả đo kiểm/thử nghiệm phục vụ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, giải quyết ách tắc tạm thời trong nhập khẩu, lưu thông sản phẩm, hàng hóa; Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhận thức đúng về yêu cầu đo kiểm/ thử nghiệm, nâng cao chất lượng của công tác này, tham gia tăng cường năng lực đo kiểm và thúc đẩy các phòng thử nghiệm được chỉ định, thừa nhận; Là điểm chốt để sau thời gian ngưng hoạt động đo kiểm/thử nghiệm chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Thông tư Quy định về danh mục QCVN ngưng hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ) gồm: Ngưng hiệu lực 03 QCVN cho thiết bị đầu cuối 5G (QCVN 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT, QCVN 18:2022/BTTTT) cho đến hết 31/12/2023 và ngưng hiệu lực QCVN cho trạm gốc 5G (QCVN 128:2021/BTTTT) cho đến hết 30/6/2024; Ngưng hiệu lực 17 QCVN về thiết bị hàng hải, vệ tinh, thiết bị ra đa giao thông đường bộ/đường sắt không đủ năng lực đo kiểm cho đến hết 30/6/2024; Ngưng hiệu lực một phần đối với 18 QCVN (Các yêu cầu kỹ thuật đo trong điều kiện khắc nghiệt/tới hạn, một số yêu cầu khác) do không đủ năng lực đo kiểm hoặc không đủ thời gian lấy kết quả đo kiểm từ PTN chỉ định trong nước hoặc PTN thừa nhận cho đến hết 30/6/2024.

Quy định về xử lý chuyển tiếp: Thông tư ngưng hiệu lực áp dụng được cho cả thời gian từ 15/7/2023 đến thời điểm có hiệu lực của Thông tư. Trong thời gian ngưng hiệu lực: SPHH thuộc đối tượng ngưng không phải thực hiện thủ tục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với nội dung quy chuẩn kỹ thuật ngưng hiệu lực. Sau thời gian ngưng hiệu lực: Tất cả SPHH thuộc đối tượng ngưng phải được thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng đầy đủ, theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT; Giấy chứng nhận hợp quy cho SPHH được cấp trong thời gian ngưng vẫn còn giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong giấy chứng nhận; SPHH thuộc đối tượng ngưng nếu tiếp tục sản xuất, nhập khẩu thì phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy bổ sung đối với các nội dung quy chuẩn kỹ thuật đã ngưng hiệu lực, hoặc phải được chứng nhận hợp quy lại, công bố hợp quy với đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO