Chuyển động ICT

Thông báo đấu giá các khối băng tần 5G

QA 22:21 22/02/2024

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia, đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) (Tổ chức đấu giá tài sản) vừa có các thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ với các khối băng tần B1 (2500-2600 MHz); C2 (3700 - 3800 MHz) và C3 (3800 - 3900 MHz).

dau-gia-bang-tan-5g.jpeg

Ngày 17/01/2024 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phê duyệt Quyết định số 47/QĐ-BTTTT về Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700 - 3900 MHz cho hệ thống thông tin di động (TTDĐ) mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.

Theo đó, khối băng tần B1 (2500 - 2600 MHz) được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advandced và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD) theo Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống TTDĐ IMT của Việt Nam.

Khối băng tần C2 (3700 - 3800 MHz) được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức TDD theo Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về Quy hoạch băng tần 3560 - 4000 MHz cho hệ thống TTDĐ mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

Khối băng tần C3 (3800-3900 MHz) được quy hoạch để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo, sử dụng phương thức TDD theo Thông tư số 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về Quy hoạch băng tần 3560 - 4000 MHz cho hệ thống TTDĐ mặt đất công cộng IMT của Việt Nam.

dau-gia-bang-tan-5g.png
Các khối băng tần được đấu giá. DN tham gia đấu giá chỉ được trúng 01 khối băng tần và thứ tự đấu giá theo khối là B1, C3, C2.

DN trúng đấu giá được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm.

Điều kiện sử dụng băng tần áp dụng cho các DN được cấp phép sử dụng các khối băng tần gồm: (1) Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT và các nội dung của giấy phép sử dụng băng tần; (2) Tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan về thiết bị thu phát VTĐ, an toàn bức xạ VTĐ và tương thích điện từ trường; (3) Phối hợp với tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép ở băng tần liền kề trong việc sử dụng tần số VTĐ và phòng tránh nhiễu có hại; (4) Tuân thủ kết quả phối hợp quốc tế về tần số VTĐ tại khu vực biên giới để tránh nhiễu có hại. (5) Thực hiện các quy định khác của Luật Tần số VTĐ, Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Giá khởi điểm của khối bằng tần B1 (2500 - 2600 MHz)

Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 01 đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) là: 3.983.257.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Ba nghìn chín trăm tám mươi ba tỷ, hai trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) là 50.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Giá khởi điểm của khối băng tần C2 (3700-3800 MHz):

Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 01: 1.956.892.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một nghìn chín trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần C2 (3700-3800 MHz) là 25.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).

Giá khởi điểm đấu giá khối băng tần C3 (3800-3900 MHz)

Giá khởi điểm của vòng đấu giá số 01: 1.956.892.500.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một nghìn chín trăm năm mươi sáu tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá trả cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề.

Bước giá áp dụng tại cuộc đấu giá khối băng tần C3 (3800 - 3900 MHz) là 25.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng).

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá là tổ chức đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT cấp Giấy xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng tần số VTĐ được quy định tại Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đối với băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz được phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2024 của Bộ trưởng Bộ TT&TT; đã mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và đã thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức đấu giá, phương thức và cách thức tổ chức đấu giá

Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên.

Cách thức tổ chức đấu giá: Việc bỏ phiếu trả giá được tiến hành nhiều vòng cho đến khi không còn DN trả giá thì DN cuối cùng có mức giá trả cao nhất là DN trúng đấu giá. Việc xác định DN trúng đấu giá thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá và tuân thủ quy định pháp luật.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 23/02/2024 đến 17h00’ ngày 05/3/2024 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tiền hồ sơ và khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng chẵn/một bộ hồ sơ)

Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).

Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia; Số tài khoản: 21210002353333 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Hồ.

Nội dung chuyển khoản: Tên doanh nghiệp tham gia đấu giá, Mã số doanh nghiệp, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz) hoặc C2 (3700-3800 MHz) và C3 (3800-3900 MHz).

Thời gian nộp tiền đặt trước

Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất đến 17h00’ ngày 07/3/2024 (giờ hành chính). Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng do Ngân hàng cung cấp.

Đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng nộp tiền đặt trước sau thời gian 17h00’ ngày 05/3/2024 phải cung cấp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia bổ sung chứng từ nộp tiền đặt trước làm căn cứ xét điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

Thời gian tiếp nhận bổ sung chứng từ nộp tiền đặt trước của Hồ sơ đăng ký đấu giá: đến 17h00’ ngày 07/3/2024 tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Khi đến nộp bổ sung chứng từ nộp tiền đặt trước, DN đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình Phiếu gửi hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính) hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia (thể hiện đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá đúng thời hạn quy định) và xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của DN đăng ký tham gia đấu giá hoặc Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có) kèm theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền để đối chiếu xác nhận thông tin người đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá xem xét giấy tờ về tài sản

Tiếp nhận đăng ký xem giấy tờ về tài sản: Đến 17h00’ ngày 28/02/2024 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Thời gian xem giấy tờ về tài sản: giờ hành chính ngày 29/02/2024 và ngày 01/03/2024.

Địa điểm xem giấy tờ về tài sản: Cục Tần số VTĐ, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h00’ ngày 08/3/2024 (Thứ sáu) tại Hội trường tầng 10 Cục Tần số VTĐ, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia. ĐT: 02437.622.619.

DN có nhu cầu tham gia đấu giá có thể liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia để được hướng dẫn việc truy cập Website của Cổng thông tin điện tử nêu trên.

Người đến mua, nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền mua, nộp hồ sơ của tổ chức (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là Người đại diện theo pháp luật của tổ chức) và bản sao CCCD/CMND.

Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo ngoài phong bì phải ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ đối với khối băng tần B1 (2500-2600 MHz)”, hoặc C2 (3700-3800 MHz) hoặc C3 (3800-3900 MHz) và phải được Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia tiếp nhận trước 17h00’ ngày 05/3/2024. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia sau 17h00’ ngày 05/3/2024 được coi là không hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: thành phần hồ sơ theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia phát hành.

DN có thể tham khảo thông tin mời đấu giá tại Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn); Cổng TTĐT Bộ TT&TT (https://mic.gov.vn/); Cổng TTĐT cục Tần số VTĐ (http://cuctanso.vn/); Trang TTĐT về tài sản công (https://taisancong.vn/) và Trang TTĐT đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (https://daugiaso5.vn/)./.

Bài liên quan
  • Bộ TT&TT phê duyệt phương án đấu giá sử dụng băng tần 5G
    Ngày 17/01/2024 Bộ trưởng Bộ TT&TT đã phê duyệt Quyết định số 47/QĐ-BTTTT về Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) đối với băng tần 2500 - 2600 MHz và băng tần 3700 - 3900 MHz cho hệ thống thông tin di động (TTDĐ) mặt đất theo tiêu chuẩn IMT.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Thông báo đấu giá các khối băng tần 5G
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO