Chuyển đổi số

Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số bổ sung Phó Chủ tịch thường trực

Trường Thanh 11:43 13/07/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 830/QĐ-TTg ngày 12/7/2023 bổ sung Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số (CĐS) thay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Ủy ban Quốc gia về CĐS có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình CĐS quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính (CCHC); xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia CĐS

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình CĐS quốc gia, gắn kết chặt chẽ với CCHC; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Đồng thời, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến CĐS; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp CĐS, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về CĐS, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Chương trình CĐS quốc gia; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về CĐS, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia…./.

Bài liên quan
  • 17 bộ, ngành, địa phương triển khai cung cấp dữ liệu mở
    Năm 2023 được Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số (CĐS) xác định là Năm Dữ liệu số quốc gia để tập trung hoạch định và xây dựng hạ tầng dữ liệu số phục vụ tạo nền tảng thúc đẩy CĐS. Vậy, hiện trạng triển khai các CSDL quốc gia và địa phương hiện như thế nào?
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số bổ sung Phó Chủ tịch thường trực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO