Nắm bắt cơ hội, bắt kịp con tàu 4.0

06:38 AM 14/07/2018 In bài viết

Ngày 13/7/2018, tại Hà Nội, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp thông minh - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” đã chính thức diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự, phát biểu và đối thoại tại Diễn đàn. Tham dự Diễn đàn còn có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ  Vũ Đức Đam, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đại biểu các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương. Cùng tham dự còn có gần 2.000 đại biểu, gồm 11 đại sứ và đại diện các  tổ chức quốc tế, hơn 50 chuyên gia hàng đầu khu vực và thế giới, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp thông minh - Industry 4.0 Summit 2018 là sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức nhằm phối hợp triển khai xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0” và các chương trình hành động, chiến lược, chính sách tham gia cuộc cách mạng này. Đây cũng là sự kiện đầu tiên thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác của Ban cán sự Đảng Chính phủ với Ban Kinh tế Trung ương; được phối hợp tổ chức bởi Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ TTTT, Ngân hàng Nhà nước, Bộ NN&PTNT, UBND TP.Hà Nội và Tập đoàn IEC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định cuộc CMCN 4.0 đã vào Việt Nam, đã rất gần chúng ta. CMCN 4.0 là một cuộc chơi mà mỗi quốc gia sẽ phải mặc định là một phần trong đó. “Vấn đề đặt ra cho Việt Nam là lựa chọn nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0 hay để trôi qua? Câu trả lời cũng hết sức rõ ràng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý chí của người Việt Nam, chúng ta sẵn sàng vượt qua thách thức để nắm bắt lấy cơ hội, nhanh chóng bước lên con tàu 4.0”.

Cuộc cách mạng này là cơ hội để dân tộc Việt Nam trở nên phồn vinh. Đồng thời là cơ hội tốt để đảo chiều về đầu tư, thương mại, dịch vụ, giáo dục; đảo chiều trong tư duy và hành động”,

Chính phủ, các bộ, ngành sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về CMCN 4.0, một nghị quyết khoa học, sát thực tiễn của Việt Nam và gắn CMCN 4.0 với Chiến lược phát triển quốc gia Việt Nam. Các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Trước hết, tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển nền kinh tế số và công nghiệp thông minh; Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, chú trọng các quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và phát triển được công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới; tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp.

Tiếp theo, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là CNTT-TT, phát triển hạ tầng kết nối số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Hoàn thiện mạng di động 4G, nghiên cứu triển khai 5G, đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật trong thời gian sớm nhất.

Phát triển nhanh nguồn nhân lực, thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi, chuyển đổi nghề nghiệp với những yêu cầu của cuộc CMCN 4.0.

Phát triển khoa học công nghệ, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Triển khai các hướng nghiên cứu khoa học công nghệ mũi nhọn về công nghệ thông tin, vật lý, sinh học, trí tuệ nhân tạo... Lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của quốc gia bám sát và tích hợp những công nghệ mới. Tập trung phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, có chính sách để phát triển mạnh doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành việc xây dựng Chiến lược quốc gia về cuộc CMCN 4.0; Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Báo cáo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2035; từng bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động trong đó xác định rõ mục tiêu ưu tiên, các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp. Cộng đồng doanh nghiệp với tư cách là nhóm hành động, là một lực lượng chủ đạo, tiên phong có ý nghĩa quyết định mức độ thành công trong việc thực hiện cuộc cách mạng này.

Thủ tướng và các diễn giả dự Diễn đàn

Tại Diễn đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng chiến lược mang tính quốc gia để chủ động tham gia có hiệu quả vào cuộc CMCN có tính đột phá này.

Tại Việt Nam, Bộ Chính trị khoá 12 đã nêu rõ nhiệm vụ sớm xây dựng chiến lược tiếp cận và chủ động tham gia cuộc CMCN4.0. Trong đó, xác định rõ quan điểm tận dụng tối đa lợi thế một nước còn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác triệt để thành tựu của cuộc CMCN 4.0, lợi thế thương mại để phát triển nhanh và chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh, phát triển công nghiệp CNTT, công nghiệp điện tử là con đường chủ đạo phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo là trung tâm, phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá, chú trọng phát triển công nghiệp xanh. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16 nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0. Sau hơn 1 năm triển khai, kết quả thu được đã có đóng góp tích cực và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

4 phiên chuyên đề hội thảo diễn ra song song chiều 13/7

Theo chương trình, chiều ngày 13/7 diễn ra 4 phiên hội thảo chuyên đề về: Những xu hướng lớn của cuộc CMCN 4.0: Nhận diện tác động và khuyến nghị đối với Việt Nam; Xây dựng đô thị thông minh bền vững trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0; Phát triển nền sản xuất thông minh: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ; Bước tiến mới trong ngành Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0. trước đó,  ngày 12/7, phiên hội thảo chuyên đề  5 - Tầm nhìn và giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh bền vững đã được tổ chức.

Mạnh Vỹ, Lan Phương