Những hình ảnh đáng nhớ về Ngày hội máy tính lần đầu tiên

Những hình ảnh đáng nhớ về Ngày hội máy tính lần đầu tiên
15:47 PM 19/10/2015 In bài viết này
Ban biên tập ((tapchibcvt@mic.gov.vn))