Australia và Mỹ đàm phán tiếp cận dữ liệu điện tử an toàn

Nếu được hoàn tất, theo thỏa thuận, các nhà cung cấp dịch vụ tại Mỹ có thể phản hồi trực tiếp các yêu cầu dữ liệu điện tử do các cơ quan thực thi Australia yêu cầu về dữ liệu quan trọng cho việc “phòng ngừa, phát hiện, điều tra và truy tố tội phạm nghiêm trọng”.
16:09 PM 08/10/2019 In bài viết này

Mỹ và Australia đã tham gia các cuộc đàm phán chính thức cho một thỏa thuận song phương theo Đạo luật sử dụng dữ liệu ở nước ngoài hợp pháp của Hoa Kỳ (Đạo luật Cloud) (U.S. Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) (the CLOUD Act), với việc Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Peter Dutton kêu gọi bước đầu tiên hướng tới "Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực thi pháp luật" để "sự bảo vệ quy định luật pháp, quyền riêng tư và quyền tự do dân sự mạnh mẽ".

Đạo luật CLOUD tạo ra một khung pháp lý quy định cách thức thực thi pháp luật có thể truy cập dữ liệu xuyên biên giới.

Nếu thỏa thuận được hoàn tất và phê duyệt, các nhà cung cấp dịch vụ tại Australia và Mỹ sẽ có thể đáp ứng các quy định hợp pháp từ quốc gia khác để tiếp cận vào "bằng chứng điện tử" (electronic evidence).

Một thỏa thuận Đạo luật CLOUD song phương sẽ cho phép cơ quan thực thi pháp luật Australia đáp ứng các quy định trong nước về dữ liệu truyền thông cần thiết để chống lại tội phạm nguy hiểm trực tiếp đối với các công ty có trụ sở tại Mỹ và ngược lại.

Bộ trưởng Barr cho biết thỏa thuận này sẽ tạo ra một quy trình cấp quyền truy cập mà không sợ "chạy theo các hạn chế về tiết lộ, và do đó cung cấp nhiều quyền tiếp cận hơn cho cả hai quốc gia đối với các nhà cung cấp nắm giữ bằng chứng điện tử quan trọng trong các cuộc điều tra và truy tố hiện nay".

"Đạo luật CLOUD được xây dựng để cho phép các đối tác nước ngoài thân cận của Mỹ, những quốc gia có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ quyền riêng tư và quyền tự do dân sự, như Australia, tham gia vào các thỏa thuận hành pháp với Mỹ”.

"Mỹ mong muốn hợp tác với chính phủ Australia về thỏa thuận này, điều này sẽ tăng cường khả năng chống tội phạm của mỗi quốc gia bằng cách cho phép tiếp cận nhanh hơn vào dữ liệu cần thiết cho các cuộc điều tra nhanh chóng. Bằng cách tăng hiệu quả điều tra và truy tố tội phạm nguy hiểm, kể cả khủng bố, ở cả hai quốc gia, công dân của cả hai nước sẽ an toàn hơn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dutton đã khuyến khích một động thái hướng tới một thỏa thuận sẽ giúp các nỗ lực của Australia trong việc "ngăn chặn, phát hiện, điều tra và truy tố tội phạm nghiêm trọng", một minh chứng tương tự cho việc ban hành luật mã hóa của Australia.

"Các quy trình hiện tại để có được thông tin điện tử được các nhà cung cấp dịch vụ ở các quốc gia khác nắm giữ có nguy cơ mất bằng chứng và sự chậm trễ không thể chấp nhận đối với kết quả pháp lý hình sự", ông nói.

"Khi cảnh sát đang điều tra một âm mưu khủng bố hoặc tội phạm nghiêm trọng như bóc lột trẻ em, họ cần phải thực hiện ngay không chậm trễ và Đạo luật CLOUD đáp ứng được điều đó."

Nhấn mạnh đối với mối quan ngại với Ủy ban Liên hợp Quốc hội về đánh giá luật mã hóa của Tình báo và An ninh vào tháng 7, Hội đồng Luật pháp Australia cho biết các quy định mã hóa của nước này khó có thể tương thích với Đạo luật CLOUD, cũng như Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu (EU).

Hội đồng Luật cho biết tại thời điểm đó, cơ quan thực thi pháp luật Australia sẽ phải tiếp tục tìm kiếm dữ liệu thông qua các hiệp ước hỗ trợ pháp lý lẫn nhau (MLAT) chậm hơn, hơn là thông qua dịch vụ cấp tốc mà Đạo luật CLOUD sẽ cung cấp.

"Hội đồng Luật cho rằng luật hiện hành ở Australia liên quan đến việc lưu trữ và truy cập dữ liệu viễn thông sẽ không đủ để cho phép Australia tham gia "một thỏa thuận hành pháp" với Mỹ", Hội đồng nói.

Nếu một thỏa thuận song phương có thể đạt được, Đạo luật CLOUD sẽ mang lại một khuôn khổ cấp tốc thay thế để có được dữ liệu so với quy trình MLA. Bộ trưởng Barr cho biết Đạo luật CLOUD giải quyết sự chậm trễ trong quy trình MLA bằng cách cung cấp một lộ trình mới cho các quốc gia đối tác đáng tin cậy để có được dữ liệu điện tử.

Lý do được Hội đồng Luật đưa vào tháng 7 là Australia chưa đáp ứng được các yêu cầu các công ty Mỹ là "cụ thể và xác định cá nhân, tài khoản, địa chỉ hoặc thiết bị cá nhân hoặc một định danh cụ thể khác", cũng như thực tế là các công ty Mỹ không thể bị buộc phải vi phạm luật pháp Mỹ.

"Trong bối cảnh này, các yêu cầu trong Đạo luật Hỗ trợ và Truy cập và Đạo luật CLOUD rõ ràng khác nhau, vì luật pháp Mỹ không cho phép bắt buộc giải mã dữ liệu như hiện được phép theo luật Australia", Hội đồng cho biết.

Hội đồng cũng cho biết bất kể các sửa đổi được đưa ra bởi Đạo luật Hỗ trợ và Tiếp cận ở Australia, các quy định của Đạo luật CLOUD sẽ không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Mỹ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật ngoài các nghĩa vụ hiện có của họ theo Đạo luật Hỗ trợ Truyền thông Thực thi Pháp luật.

"Do đó, ngay cả theo chương trình MLAT hiện tại, một nhà cung cấp dịch vụ tại Mỹ không thể bị buộc phải tuân thủ TCN hoặc TAN được ban hành theo Đạo luật Hỗ trợ và Truy cập", Hội đồng cho biết thêm.

Hoàng Linh ((Theo zdnet.com))
Xem thêm