Bộ TT&TT quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn

03/11/2015 22:18
Theo dõi ICTVietnam trên

"Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ngành khi xây dựng Kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2020 phải tổng kết được khả năng thành công của đơn vị mình trong 5 năm từ 2011 – 2015, để từ đó lập kế hoạch phát triển trong thời gian tới sát và đúng với khả năng thực tế phát triển của các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT".

Bộ trưởng Nguyyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

(Mic.gov.vn) - Sáng nay, 29/8/2014, tại trụ sở Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014  của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2010 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông. 

Bộ tưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo phụ trách công tác kế hoạch, đầu tư của các đơn vị; Trưởng phòng Kế hoạch, Đầu tư và các đơn vị thuộc Bộ tại Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh họp trực tuyến qua cầu truyền hình.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã quán triệt và định hướng một số nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020; để bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn Nhà nước theo Luật Đầu tư công đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã Chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020 và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020. Đây là các Chỉ thị có vai trò quan trọng, khẳng định phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ngành khi xây dựng Kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2020 phải tổng kết được khả năng thành công của đơn vị mình trong 5 năm từ 2011 – 2015, để từ đó lập kế hoạch phát triển trong thời gian tới sát và đúng với khả năng thực tế phát triển của các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và CNTT. Bộ trưởng lưu ý, bên cạnh dự báo xu hướng phát triển về công nghệ, dịch vụ, thị trường trong nước và quốc tế sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển chung của Ngành và của đơn vị mình, các đơn vị khi lập kế hoạch phát triển cần bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành cũng như các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước liên quan đến sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông. Nhất là trong các lĩnh vực an toàn thông tin, đưa thông tin về cơ sở, viễn thông, quy hoạch báo chí…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng kế hoạch theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-TTg và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/8/2014

Đối với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, kế hoạch giải ngân, năng lực hạ tầng, kỹ thuật… trong giai đoạn 2011 – 2015. Đặc biệt, các doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành hay đề án tái cơ cấu Tập đoàn, tổng công ty đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt… Qua đó dự kiến cơ bản nhu cầu vốn đầu tư phát triển và khả năng cân đối nguồn vốn giai đoạn 2016 – 2020.

Bộ trưởng yêu cầu đến ngày 30/10 các đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông phải hoàn tất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 để Bộ hoàn thiện Kế hoạch phát triển của Ngành đúng tiến độ.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bộ TT&TT quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO