cảng biển Việt Nam

Đột phá từ chính sách và nguồn lực nhằm hiện đại hóa hệ thống cảng biển Việt Nam
Các nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được huy động. Đây được xem là "đòn bẩy" quan trọng để hiện đại hóa hệ thống cảng biển Việt Nam tương xứng với tiềm năng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO