chính sách kinh tế

Cần tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên thực hiện công tác truyền thông chính sách
Chính sách đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, và truyền thông chính sách trở thành một trách nhiệm quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước giúp tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, công tác truyền thông chính sách cần phải được quan tâm và chú trọng hơn nữa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO