Truyền thông

Công bố cổng thông tin điện tử tài liệu lưu trữ tiếng Pháp 1858 - 1954

Thu Hiền 08/04/2023 08:04

Việc xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi) góp phần thực hiện Chương trình Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia và Chiến lược phát triển chính phủ điện tử (CPĐT) hướng tới chính phủ số, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế.

Ngày 7/4/2023, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã thông tin về việc xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi) và một số chương trình hoạt động trong công tác lưu trữ.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết: Việc xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực lưu trữ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lưu trữ, góp phần thực hiện Chương trình CĐS quốc gia và Chiến lược phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và hội nhập quốc tế.

“Nói đến lưu trữ, chúng ta thường hiểu ngay là bảo quản các tài liệu nằm trên giấy, hình ảnh, băng đĩa… song thời đại ngày nay, chúng ta phải nghĩ đến việc làm sao để ngành lưu trữ đáp ứng nhu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, cụ thể là lưu trữ dữ liệu lớn,” ông Đặng Thanh Tùng phân tích.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) để trình Chính phủ vào tháng 6/2023; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV (tháng 10/2023).

Dự kiến, Luật sẽ được Quốc hội thông qua trong Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV (tháng 3/2024). Thời gian Luật có hiệu lực là từ 1/1/2025.

z4246667294864_873325a1de36504269a4bd04000dfacb.jpg
Ông Đặng Thanh Tùng giới thiệu cuốn sách "Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ"

Tại buổi gặp mặt, ông Tùng cũng cho biết, hiện Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ - Bộ Văn hóa và Thông tin Pháp hợp tác xây dựng Cổng thông tin điện tử (TTĐT) giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 bảo quản tại các cơ quan lưu trữ Việt Nam và Pháp.

Cổng thông tin này sẽ giới thiệu khái quát về các khối tài liệu thời kỳ thuộc địa được bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ của Việt Nam và Pháp, đồng thời gắn đường liên kết đến các Trang TTĐT của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và của Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp cho phép độc giả định hướng tài liệu cần tìm trong các phông lưu trữ bảo quản ở các cơ quan lưu trữ của hai nước.

Trang TTĐT giới thiệu khối tài liệu tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục, bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Pháp, với các nội dung chính như:

Giới thiệu 52 phông tài liệu lưu trữ tiếng Pháp đã được chỉnh lý hoàn chỉnh để phục vụ khai thác sử dụng tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, II và IV trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, với khoảng 300.000 tiêu đề hồ sơ;

Đăng tải thông tin về 07 ấn phẩm tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về nhiều chủ đề khác nhau như: quy hoạch đô thị, tổ chức chính quyền thuộc địa, giáo dục thời kỳ Pháp thuộc, kiến trúc Pháp tại Hà Nội và Sài Gòn…

Giới thiệu 13 triển lãm tài liệu lưu trữ tiếng Pháp do các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan Lưu trữ của Pháp tổ chức từ năm 2010 đến nay.

Đây sẽ là nguồn tư liệu tin cậy, hữu ích với đông đảo công chúng nói chung và các nhà nghiên cứu lịch sử nói riêng. Hơn nữa, trong thời gian tới, với mong muốn trở thành kênh cung cấp nguồn tài liệu tin cậy, hữu ích cho đông đảo công chúng nói chung và các nhà nghiên cứu lịch sử nói riêng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sẽ đăng tải tài liệu số hóa của các phông phục vụ việc tra cứu trực tuyến.

Trang TTĐT này là một trong những sản phẩm thiết thực trong chuỗi các hoạt động chào mừng của Đề án kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023), góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp nói chung và trong lĩnh vực lưu trữ nói riêng.

Hơn nữa, đây cũng là cơ sở để Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Cục Lưu trữ Pháp hướng tới xây dựng hồ sơ chung để trình UNESCO công nhận khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp giai đoạn 1858 - 1954 hiện đang được bảo quản tại các cơ quan Lưu trữ hai nước là di sản tư liệu thế giới trong thời gian tới.

Độc giả quan tâm có thể truy cập trang thông tin qua đường liên kết: http://vietphap.luutru.gov.vn/....

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Công bố cổng thông tin điện tử tài liệu lưu trữ tiếng Pháp 1858 - 1954
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO