Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức

Thu Hiền| 11/10/2022 09:05
Theo dõi ICTVietnam trên

Ngành Xuất bản, In và Phát hành là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày 10/10/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022) và tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.

Buổi lễ nhằm khẳng định sự đóng góp to lớn của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tuyên dương, khen thưởng những người làm xuất bản tiêu biểu; thông qua hoạt động kỷ niệm, nâng cao vị thế Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Đồng thời, sự kiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm xuất bản, in và phát hành sách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Tham dự Lễ kỷ niệm có các đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội Trung ương, một số địa phương có nhà xuất bản (NXB); đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo, cơ quan chủ quản NXB, các NXB, công ty in, phát hành sách, một số chuyên gia trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách và 86 đại biểu là những người làm xuất bản, in và phát hành sách tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.

Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu vinh dự và tự hào được nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc tin tưởng và mong rằng, Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu; khẳng định Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức - Ảnh 3.

Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức - Ảnh 4.

Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức - Ảnh 5.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Kiên định, kiên trì giữ vững quan điểm xuất bản là lĩnh vực văn hóa tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; trở thành một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung, hình thức; có trách nhiệm định hướng dư luận, lan tỏa tri thức…

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu mỗi tác phẩm phải lấy việc phụng sự quốc gia dân tộc là mục đích cao nhất. Ngoài việc cung cấp thông tin, tri thức thì tác phẩm phải hướng con người tới chân thiện mỹ; phê bình thói hư, tật xấu; khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức - Ảnh 6.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng biểu trưng và hoa cho các cán bộ lão thành

Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao tặng thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích, cống hiến

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội xuất bản Việt Nam đã quyết định tặng biểu trưng vinh danh cho 5 cán bộ lão thành, có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam; tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Ngành Xuất bản phát huy sứ mệnh lưu trữ và truyền bá tri thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO