Cuốn sách “cẩm nang” đối với cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác xây dựng Đảng

TH| 13/12/2022 09:02
Theo dõi ICTVietnam trên

Cuốn sách "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" do Cục Công tác đảng và Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức bản thảo, biên soạn, xuất bản và phát hành rộng rãi trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Thấu hiểu sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng; mục tiêu xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo biên soạn, chủ biên cuốn sách quan trọng này.

Đặc biệt, bản thảo cuốn sách đã báo cáo đồng chí GS.TS. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận được ý kiến đóng góp bổ sung, phát triển của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, Bộ Công an là một trong những đơn vị đi đầu, gương mẫu trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách bài bản, hiệu quả.

Cuốn sách “cẩm nang” đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác xây dựng Đảng - Ảnh 1.

Cuốn sách nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng

Với quy trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản hết sức nghiêm túc, khoa học, công phu và chặt chẽ, đến nay, cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được ra mắt bạn đọc.

Với 306 trang, cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Khái quát tư duy lý luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay. Chương 2: Công an nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chương 3: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, trong Lời giới thiệu của cuốn sách, Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, cuốn sách cung cấp một tài liệu nghiên cứu, học tập quan trọng, góp phần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn xây dựng và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Cuốn sách thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm rất cao và sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Tô Lâm đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị triển khai có hiệu quả trong lực lượng Công an nhân dân.

Cuốn sách Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nhằm thực hiện một cách tích cực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, cuốn sách còn mang ý nghĩa thiết thực, như là một tài liệu quan trọng để tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề của lực lượng Công an nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia. Cuốn sách cũng được xem là "cẩm nang" đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Cuốn sách “cẩm nang” đối với cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác xây dựng Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO