Truyền thông

Để báo chí luôn đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội

Trần Minh Chiêu 16:24 11/04/2024

Mấy năm gần đây, Bắc Giang liên tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kính tế, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động báo chí truyền thông. Báo chí thực sự đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng, vị thế tỉnh Bắc Giang cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

bvnttt.jpg
Báo chí có sự đóng góp không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

Hoạt động báo chí Bắc Giang ngày càng phát triển

Tỉnh Bắc Giang có 03 cơ quan báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động: Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh, Tạp chí Sông Thương; 05 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện (TTXVN, Báo Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo điện tử VOV, Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị); 07 cơ quan báo chí Trung ương cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại tỉnh (Báo Xây dựng, Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Giao thông, Tạp chí Luật sư, Báo Kinh tế và Đô thị, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập). Ngoài ra có 26 cơ quan báo chí Trung ương cử phóng viên theo dõi, phóng viên phụ trách tỉnh Bắc Giang, trong đó có nhiều báo lớn như: Báo Lao động; Công Thương; Vietnamnet; Đại đoàn kết; Nhà báo & Công luận; Giáo dục và Thời đại; Dân trí; Văn hóa; Tuổi trẻ; Pháp luật Việt Nam; Thanh tra…

bao-bg.jpg
Báo Bắc Giang phát hành từ thứ Hai đến thứ Bảy, bình quân phát hành 15.000 tờ/kỳ; báo Bắc Giang cuối tháng bình quân đạt 14.300 tờ/kỳ.

Báo Bắc Giang phát hành từ thứ Hai đến thứ Bảy, bình quân phát hành 15.000 tờ/kỳ; Báo Bắc Giang cuối tháng bình quân đạt 14.300 tờ/kỳ. Báo Bắc Giang điện tử hiện có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, trung bình có 45 nghìn lượt bạn đọc truy cập/ngày; hiện đang vận hành các trang mạng xã hội, Fanpage có địa chỉ: httt://www.facebook.com/baobacgiangdientu với khoảng hơn 42 nghìn người thích, với khoảng hơn 55 nghìn người theo dõi.

Đài PT&TH Bắc Giang hiện duy trì sản xuất 01 kênh truyền hình, phát sóng 24h/ngày; 01 kênh phát thanh, thời lượng 12h15 phút/ngày; được phát sóng trên nhiều hạ tầng như số mặt đất, vệ tinh… và phát sóng trên hạ tầng Internet ở địa chỉ website: bacgiangtv.vn, BG.TVGo. Trang bacgiangtv.vn hiện có trên 250 triệu lượt xem, trung bình 4,5 triệu lượt/tháng. Trang Facebook hiện có trên 44.700 người theo dõi, trên 17 nghìn lượt thích. Kênh Youtube hiện có 38,609 nghìn lượt đăng ký; Đăng tải 6,2 nghìn video; Gần 15 triệu lượt xem; App BGTVGo hiện có 49.901 thiết bị cài đặt app, trong đó 8.361 thiết bị IOS, 19.748 thiết bị Android và 14.792 thiết bị Android TV.

Nhìn chung, thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí, đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, vị thế tỉnh Bắc Giang.

Với chức năng quản lý nhà nước về thông tin báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc, nhắc nhở các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện thành phố tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm Luật Báo chí 2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quy định số 443-QĐ/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao ban và thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, ngại tiếp xúc, gây khó khăn cho cơ quan báo chí, phóng viên thường trú thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Sở ban hành các văn bản về việc tăng cường quản lý báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh; Thông tin về đường dây nóng báo chí của tỉnh, của Bộ; Công văn về việc kiểm tra giấy tờ tác nghiệp báo chí; Công văn trả lời kiến nghị của doanh nghiệp… Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều cuộc trao đổi, làm việc trực tiếp với một số cơ quan báo chí Trung ương liên quan đến yêu cầu khai thác thông tin trên địa bàn, nhằm đảm bảo quyền được khai thác thông tin của cơ quan báo chí, đồng thời không vượt quá phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

Tăng cường văn bản điện tử trong hoạt động báo chí

Phải thẳng thắn thừa nhận bên cạnh các cơ quan báo chí, người làm báo tuân thủ quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, vẫn có một bộ phận cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên (Chủ yếu thuộc các tạp chí) còn lạm dụng việc cấp, sử dụng giấy giới thiệu như một dạng thẻ hành nghề (Dùng đi dùng lại nhiều lần cho nhiều nội dung, đến nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương…) với nội dung yêu cầu cung cấp thông tin ghi trên giấy giới thiệu chưa đúng tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động báo chí; Yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra, vượt quá chức năng, quyền hạn của cơ quan báo chí. Tình trạng thiếu công khai, minh bạch này gây bức xúc cho cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, liên hệ công tác, làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan báo chí và người làm báo chân chính.

Mới đây, triển khai chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 333/BTTTT-CBC ngày 25/01/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1048/UBND-KGVX ngày 05/03/2024 về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường tiếp nhận và ưu tiên giải quyết các yêu cầu cung cấp thông tin, đề nghị làm việc, phối hợp công tác của cơ quan báo chí bằng văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia (BG Office), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, thuận tiện, nhanh chóng hơn cho các cơ quan báo chí liên hệ công tác, tác nghiệp và góp phần sớm xóa bỏ các phương thức yêu cầu cung cấp thông tin, liên hệ công tác thiếu minh bạch, sai quy định; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thường xuyên rà soát và thực hiện công bố thông tin của những người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan khi có sự thay đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí tỉnh sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc để gửi văn bản điện tử đề nghị làm việc, cung cấp thông tin, phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí theo Giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh; Quản lý chặt chẽ hoạt động của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của đơn vị; quán triệt phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp theo đúng quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Với việc quán triệt thực hiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc để gửi văn bản điện tử đề nghị làm việc, cung cấp thông tin, các cơ quan, đơn vị, địa phương hy vọng trong thời gian tới sẽ hạn chế, tiến tới chấm dứt hiện tượng lạm dụng việc cấp, sử dụng giấy giới thiệu trong một số cơ quan báo chí nêu trên.

Bắc Giang đang trên đà phát triển và hội nhập sâu rộng. Với sự đồng hành tích cực của báo chí, cùng với sự nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm phối hợp, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, chính là cơ sở để báo chí luôn bám sát và phản ánh dòng chảy chính của dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Bắc Giang trong công cuộc đổi mới./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Để báo chí luôn đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO