Truyền thông

Đến năm 2025 có 10 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia và địa phương

Trường Thanh 06/04/2023 19:00

Đến năm 2025, có 10 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia và cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương; Tỷ lệ cơ quan báo chí tự chủ; Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ - chính trị và thông tin thiết yếu đạt 100%.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động năm 2023, triển khai chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các chỉ tiêu chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí được nêu ra gồm 9 tiêu chí.

Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa với mục tiêu đến năm 2025 đạt 60%/40%.

Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - được tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết yếu mục tiêu đến năm 2025 đạt 100%.

Tỷ lệ tăng hằng năm số lượng tin, bài mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ quốc, thông tin thiết yếu mục tiêu đến năm 2025 đạt 20%, năm sau phải cao hơn năm trước.

Tỷ lệ tăng hằng năm thông tin tích cực, thông tin chuyên sâu được đăng tải, lan tỏa trên báo chí, truyền thông mục tiêu đến năm 2025 đạt 50%, năm sau phải cao hơn năm trước.

Tỷ lệ cơ quan báo chí tự chủ; Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ - chính trị và thông tin thiết yếu theo quy định mục tiêu đến năm 2025 đạt 100%.

Tỷ lệ cơ quan báo chí hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ mục tiêu đến năm 2025 đạt 80%.

Đến năm 2025 có 10 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia và cơ quan truyền thông đa phương tiện của địa phương.

Đến năm 2025 tăng 5-10% tỷ lệ mô hình báo chí điện tử thu phí nội dung so với năm 2020.

2.jpg

Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị liên quan định kỳ đo lường, cung cấp số liệu chỉ tiêu chiến lược do đơn vị mình phụ trách theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc "động, kịp thời" và "so sánh với quốc tế".

Trong năm 2023, Bộ TT&TT giao Cục Báo chí phối hợp với các đơn vị và sở TT&TT địa phương xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị và sở TT&TT địa phương triển khai chiến lược báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Bộ TT&TT sẽ phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực báo chí trong các bộ, ban, ngành và tại các địa phương. Bộ cũng sẽ tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các bộ, ban, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực báo chí.

Bộ TT&TT cũng yêu cầu tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm liên quan nhằm thúc đẩy phát triển báo chí Việt Nam. Trong đó có tổ chức hằng năm diễn đàn quốc gia về Kinh tế Báo chí/Chuyển đổi số Báo chí./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đến năm 2025 có 10 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia và địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO