điểm đỗ xe

  • Thành phố thông minh chính xác là gì?

    Thành phố thông minh chính xác là gì?

    Gần đây, cụm từ thành phố thông minh (smart city) được nhắc đến nhiều - nhưng bạn có biết chúng là gì không? Điều gì làm cho nó khác với một thành phố thông thường?
  • 5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    Có rất nhiều điều đang xảy ra trong thế giới của các thành phố thông minh (TPTM) hiện nay. Bài viết tìm hiểu 5 TPTM điển hình trên thế giới gồm Athens (Hy Lạp), Chennai (Ấn Độ), Buenos Airesm (Argentina), Canterbury-Bankstown (Australia) và Prague (Cộng hòa Séc) để xem các nhà lãnh đạo của các thành phố này đang giải quyết các vấn đề của các thành phố bằng công nghệ và như thế nào.
ICT Việt Nam