Hoạt động ứng dụng và đổi mới công nghệ tại Trà Vinh

Tuấn Trần| 06/11/2019 20:58
Theo dõi ICTVietnam trên

Tỉnh Trà Vinh đã ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, các pháp nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Có dự án thuộc lĩnh hỗ trợ. Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ). Có văn bản thẩm công nghệ dự án đầu tư theo quy định sẽ được hỗ trợ trực tiếp hoạt động khảo sát, xây dựng dự án. Mức hỗ trợ 5 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ trực tiếp 50% kinh phí cho các nội dung: Chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ (chi phí mua bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ; phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ) và chi phí huấn luyện, hướng dẫn lắp đặt thiết bị, kiểm tra, vận hành thử. Mức hỗ trợ tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án; Chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập để tư vấn lựa chọn thiết bị, công nghệ (bao gồm chi phí thù lao, đi lại, ăn ở). Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/dự án; Chi phí giám định công nghệ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 30 triệu đồng/dự án.

Ngoải ra Tỉnh còn hỗ trợ trực tiếp 30% kinh phí mua sắm, máy móc thiết bị phục vụ công nghệ chuyển giao hoặc đổi mới máy móc thiết bị hoặc mở rộng quy mô sản xuất (nhằm ứng dụng công nghệ thuộc diện khuyến khích chuyển giao). Mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án. Hỗ trợ trực tiếp 100% kinh phí thẩm định công nghệ theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/dự án.

Đối với các dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao (có Giấy chứng nhận công nghệ cao theo quy định), các nội dung hỗ trợ tại Điểm b Khoản này được hỗ trợ 60% kinh phí (mức hỗ trợ tối đa không quá 420 triệu đồng/dự án).

Tỉnh Trà Vinh cũng hỗ trợ lãi suất. Ngoài kinh phí hỗ trợ trực tiếp, nhà đầu tư còn được hỗ trợ 20% lãi suất trong 02 năm đầu cho các khoản vay phục vụ chuyển giao công nghệ và mua máy móc thiết bị; nhưng không quá 200 triệu đồng cho một dự án. Mức lãi suất hỗ trợ được áp dụng theo lãi suất cho vay đầu tư trung hạn cùng thời điểm của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động ứng dụng và đổi mới công nghệ tại Trà Vinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO