Truyền thông

Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đỗ Thêu 15:12 06/12/2023

Tỉnh Kon Tum xác định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đột phá, trọng tâm hàng đầu để phát triển kinh tế, xã hội.

kon-tum-kinh-doanh-2.jpg
Kon Tum đang nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đối thoại, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ban ngành liên quan chủ động tiếp xúc, kêu gọi, làm việc với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án đầu tư.

Lãnh đạo cùng toàn thể các đơn vị của tỉnh Kon Tum đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đồng hành, quyết liệt trong triển khai, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính. Nhờ đó, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã có nhiều tiến bộ.

Các hoạt động hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp được tỉnh Kon Tum tổ chức thường xuyên, định kỳ nhằm giải đáp khó khăn vướng mắc trong một số ngành, lĩnh vực. Tỉnh cũng tổ chức các chương trình Cà phê doanh nghiệp - Doanh nhân nhằm tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở, thân thiện giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

UBND tỉnh đã làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để đề xuất các nội dung hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và VCCI; mời đại diện VCCI đến làm việc trực tiếp với tỉnh để tư vấn, hướng dẫn triển khai các hoạt động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã tham luận những giải pháp thiết thực, hiệu quả, những góc nhìn mới góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải tăng cường quyết liệt, đặc biệt tính năng động, tiên phong, quyết tâm của người đứng đầu rất quan trọng cũng như cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh.

Thực hiện cải cách hành chính, các cấp các ngành ở Kon Tum đã rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường…

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm.

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mới đây, Uỷ ban nhân dân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 4022/UBND-thủ tục hành chính ngày 20/11/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính; Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

100% hồ sơ thủ tục hành chính của sở, ngành, địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và được liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Kon Tum đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Một lưu ý quan trọng được các cấp lãnh đạo tỉnh Kon Tum nhấn mạnh là nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Kon Tum cũng tăng cường công tác tuyên truyền và quảng bá về tiềm năng đầu tư của tỉnh, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Kon Tum đang được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2022, chỉ số PCI tỉnh Kon Tum đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021. Ngoài ra, chỉ số xanh cấp tỉnh của Kon tum cũng xếp hạng 26/63 tỉnh/thành phố; Chỉ số cải cách hành chính tăng 04 bậc và xếp hạng 55/63 tỉnh/thành; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 02 bậc, xếp thứ 42/63 tỉnh/thành....

kon-tum-kinh-doanh-1.jpg
Hội thảo chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh tại Kon Tum.

Ngày 23/11/2023, Hội thảo chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã diễn ra. Hội thảo đã tăng cường kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum về cải thiện môi trường kinh doanh phù hợp với bối cảnh phát triển của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giảm thiểu các hạn chế để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI năm 2023 và các năm tiếp theo.

Truyền thông

Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Đỗ Thêu 15:12 06/12/2023

Tỉnh Kon Tum xác định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đột phá, trọng tâm hàng đầu để phát triển kinh tế, xã hội.

kon-tum-kinh-doanh-2.jpg
Kon Tum đang nỗ lực để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đối thoại, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ban ngành liên quan chủ động tiếp xúc, kêu gọi, làm việc với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án đầu tư.

Lãnh đạo cùng toàn thể các đơn vị của tỉnh Kon Tum đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đồng hành, quyết liệt trong triển khai, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính. Nhờ đó, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã có nhiều tiến bộ.

Các hoạt động hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp được tỉnh Kon Tum tổ chức thường xuyên, định kỳ nhằm giải đáp khó khăn vướng mắc trong một số ngành, lĩnh vực. Tỉnh cũng tổ chức các chương trình Cà phê doanh nghiệp - Doanh nhân nhằm tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở, thân thiện giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

UBND tỉnh đã làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để đề xuất các nội dung hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và VCCI; mời đại diện VCCI đến làm việc trực tiếp với tỉnh để tư vấn, hướng dẫn triển khai các hoạt động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã tham luận những giải pháp thiết thực, hiệu quả, những góc nhìn mới góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải tăng cường quyết liệt, đặc biệt tính năng động, tiên phong, quyết tâm của người đứng đầu rất quan trọng cũng như cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và môi trường đầu tư của tỉnh.

Thực hiện cải cách hành chính, các cấp các ngành ở Kon Tum đã rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường…

Song song đó, tỉnh đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Thực hiện chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng rộng rãi CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh là những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm.

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Mới đây, Uỷ ban nhân dân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Văn bản số 4022/UBND-thủ tục hành chính ngày 20/11/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính; Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; Không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

100% hồ sơ thủ tục hành chính của sở, ngành, địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và được liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Kon Tum đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Một lưu ý quan trọng được các cấp lãnh đạo tỉnh Kon Tum nhấn mạnh là nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Kon Tum cũng tăng cường công tác tuyên truyền và quảng bá về tiềm năng đầu tư của tỉnh, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Kon Tum đang được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2022, chỉ số PCI tỉnh Kon Tum đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021. Ngoài ra, chỉ số xanh cấp tỉnh của Kon tum cũng xếp hạng 26/63 tỉnh/thành phố; Chỉ số cải cách hành chính tăng 04 bậc và xếp hạng 55/63 tỉnh/thành; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 02 bậc, xếp thứ 42/63 tỉnh/thành....

kon-tum-kinh-doanh-1.jpg
Hội thảo chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh tại Kon Tum.

Ngày 23/11/2023, Hội thảo chia sẻ kiến thức về cải thiện môi trường kinh doanh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã diễn ra. Hội thảo đã tăng cường kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum về cải thiện môi trường kinh doanh phù hợp với bối cảnh phát triển của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giảm thiểu các hạn chế để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI năm 2023 và các năm tiếp theo.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO