Lào Cai mong muốn nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử

Tăng vị trí xếp hạng và chỉ số đánh giá website/portal của tỉnh Lào Cai góp phần nâng cao vị trí xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh, đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, công khai, minh bạch thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Lào Cai.
14:39 PM 17/10/2019 In bài viết này

Ngoài ra còn là để tạo cơ sở để các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, góp phần minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước và tăng vị trí xếp hạng đối với hạng mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng.

Trong năm 2017, Cổng TTĐT tỉnh đã thu hút 6,5 triệu lượt người truy cập, lũy kế đạt 25,837,638 lượt, tăng 4,3 triệu lượt người truy cập so với năm 2016 (2,2 triệu lượt truy cập). Theo đánh giá thứ hạng website trên Alexa: Tính đến quý I/2018, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai được đánh giá như sau: Xếp hạng toàn cầu: 434,270; xếp hạng quốc gia: 3,064; Phần trăm khách Việt Nam truy cập: 99,8%

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được công bố ngày 05/7/2018, xếp hạng và chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, tỉnh Lào Cai xếp hạng thứ 6 (0,679). Trong 06 chỉ số thành phần dùng để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì chỉ số: xếp hạng và chỉ số đánh giá Website/Portal (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên Website/Portal) của các tỉnh Lào Cai xếp hạng thứ 24, tụt 14 bậc so với năm 2016 (Năm 2016: xếp thứ 10).

Mục tiêu trong thời gian tới của tỉnh Lào Cai là cung cấp, cập nhật đầy đủ các thông tin; các chức năng hỗ trợ trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai theo tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cung cấp kịp thời các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 

Gia Bách
Xem thêm