Lào Cai sắp xếp lại mô hình các Cổng TTĐT

Nhằm đảm bảo sự đồng đều về phân bố, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các vùng và đẩy mạnh thông tin về cơ sở trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
21:01 PM 05/11/2019 In bài viết này

Theo kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tỉnh sẽ sắp xếp lại mô hình các Cổng TTĐT tỉnh, hình thành một Cổng thông tin chung của tỉnh Lào Cai trên môi trường mạng, đảm bảo các yêu cầu:

Cung cấp thông tin của Đảng, đại biểu dân cử và chính quyền, tích hợp các hệ thống giao tiếp với công dân, doanh nghiệp và du khách. Đồng bộ về mặt thông tin, dữ liệu, giao diện, tên miền truy cập để thuận lợi cho việc nhận diện, tìm kiếm, tra cứu thông tin của các tổ chức và cá nhân trên môi trường mạng. Đồng thời đảm bảo liên thông thông tin giữa các cổng thành viên, xử lý quy trình nghiệp vụ thống nhất trong toàn hệ thống.

Xây dựng mô hình Cổng TTĐT điện tử của tỉnh 3 cấp (từ cấp tỉnh đến cấp xã): 100% cơ quan hành chính nhà nước, UBND cấp huyện có cổng/trang TTĐT và mạng xã hội; 100% cơ quan cấp xã có Cổng TTĐT để cung cấp thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp; thiết lập và hoàn thiện hệ thống thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng; thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, khai thác thông tin, kết nối dữ liệu; đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin.

Đồng thời duy trì hiệu quả phiên bản tiếng nước ngoài cho Cổng TTĐT tỉnh (gồm tiếng Anh và tiếng Trung); xây dựng phiên bản dành cho điện thoại di động để thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu thông tin; nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng hỗ trợ người khuyết tật truy cập thông tin trên Cổng. Nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại tỉnh: thêm phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, xây dựng phiên bản Mobile; đầu tư máy chủ, thiết bị lưu trữ dự phòng.

Xây dựng Báo Lào Cai điện tử theo mô hình tòa soạn điện tử hiện đại, phát triển thông tin theo hướng tương tác nhiều chiều; xây dựng phiên bản tiếng Trung, tiếng Anh; phiên bản dành cho điện thoại di động để thu hút và quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế. Duy trì, nâng cao hiệu quả trang TTĐT tổng hợp của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quảng bá về Lào Cai trên mạng Internet. Xây dựng trang thông tin điện tử Văn học - Nghệ thuật Lào Cai nhằm giới thiệu đời sống văn học nghệ thuật, quảng bá hình ảnh Lào Cai dưới góc nhìn văn học - nghệ thuật với công chúng trong nước và quốc tế.

Tuấn Trần
Xem thêm