Microsoft vá lỗ hổng Office

Microsoft cho biết có một lỗ hổng gây lộ lọt thông tin trong Microsoft Office. Lỗ hổng này đưa ra thông báo không đúng về những nội dung của bộ nhớ.
16:30 PM 15/01/2019 In bài viết này

Mimecast Research Labs phát hiện ra việc khai thác lỗ hổng có thể gây tổn hại tới  tính bảo mật, tính toàn vẹn hoặc tính sẵn sàng của dữ liệu người dùng hay tính toàn vẹn, tính sẵn sàng của việc xử lý các tài nguyên.

Lỗ hổng được Mimecast Research Labs phát hiện ra trong các ứng dụng của Microsoft Office khi sử dụng các đối tượng điều khiển ActiveX.

Theo công ty, nguyên nhân của lỗ hổng là do MSO.DLL tiết lộ không đúng về những nội dung bộ nhớ xử lý của mình.

Linh Anh ((https://www.networksasia.net/article/microsoft-reveals-and-patches-office-vulnerability.1547435024))