Năm 2025 số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm

Trường Thanh| 27/01/2021 21:34
Theo dõi ICTVietnam trên

Ngày 25/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.

Theo đó, Chương trình nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ DN chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm; 100% các DN sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm trực tiếp tham gia Chương trình hình thành các tổ chức nghiên cứu và phát triển; có từ 3-5 ngành sản xuất sản phẩm chủ lực sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Năm 2025 số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đồng thời, thúc đẩy tăng năng suất lao động trên cơ sở đổi mới công nghệ, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ cao; các DN trực tiếp tham gia Chương trình có năng suất lao động cao hơn ít nhất 1,5 lần năng suất lao động khi chưa đổi mới công nghệ.

Cùng với đó là hình thành tại mỗi vùng kinh tế ít nhất một mô hình nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ điển hình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn để triển khai nhân rộng.

Chương trình thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp lý, thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ; xây dựng, triển khai lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia; nghiên cứu, ứng dụng làm chủ công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao trên thị trường; hỗ trợ các DN nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; tăng cường nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của xã hội, tổ chức và DN đối với hoạt động đổi mới công nghệ; triển khai các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các DN, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động đổi mới công nghệ.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chù trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ thuộc nội dung Chương trình; Chủ trì, xây dựng kế hoạch, kinh phí hằng năm để thực hiện Chương trình.

Đồng thời, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện Chương trình theo các quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ và tài chính đối với các Chương trình KHCN cấp quốc gia; theo thẩm quyền, trách nhiệm tiến hành việc sửa đổi, bổ sung quy định quản lý Chương trình nếu cần thiết…

Bộ Tài Chính cân đối, bảo đảm bố trí kinh phí từ nguồn vốn kinh phí nhà nước để thực hiện Chương trình theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN rà soát, bổ sung cơ chế quản lý tài chính để thực hiện Chương trình nếu cần thiết.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  chủ trì phối hợp với bộ KH&CN xây dựng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong thẩm quyền quản lý, thuộc nội dung chương trình…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Hiệp hội DN trung ương và địa phương có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ KH&CN, các bộ, cơ quan, địa phương liên quan vận động, giới thiệu DN tham gia Chương trình.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Năm 2025 số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO