nhà vô địch

  • Tương lai của thể thao điện tử ở Đông Nam Á

    Tương lai của thể thao điện tử ở Đông Nam Á

    Các quốc gia Đông Nam Á đã đón nhận thể thao điện tử (e-sport) một cách cuồng nhiệt không thua kém quốc gia nào trên thế giới, số lượng khán giả cho các buổi phát trực tiếp, phát lại và nội dung trực tuyến khác đạt gần 30 triệu vào năm 2019, tăng 22% so với năm trước đó.