Truyền thông

Phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

T.H 18/10/2023 07:39

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Vì vậy, xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên chất lượng, chính là vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

xdd.png
(Ảnh minh họa)

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước

Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thời gian qua Đảng và Nhà nước rất quan tâm công tác xây dựng Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo Nghị quyết, Bộ Chính trị khẳng định, đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Một trong những yêu cầu quan trọng của Bộ Chính trị chính là việc chú trọng phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Thời gian qua, các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp từng bước phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền người quản lý doanh nghiệp, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phát triển doanh nghiệp; tham gia xây dựng và thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy lao động trong doanh nghiệp; vận động công nhân lao động tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp (DN) Nhà nước những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng qua đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, lựa chọn, xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng. Số lượng và chất lượng đảng viên mới được kết nạp tăng liên tục qua các năm. Trong 3 năm từ 2020 đến 2022, có 14.521 đảng viên được kết nạp trong DN ngoài nhà nước. Đại đa số chủ DN sau khi được kết nạp vào Đảng đều phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên.

Tuy nhiên, với các doanh nghiệp tư nhân, hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên trong nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn còn mang tính hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn thể chưa cao, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng viên, hội viên. Cùng với đó, một bộ phận người lao động không mặn mà đối với việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng, lo ngại việc sinh hoạt chi bộ, học tập lý luận chính trị sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm việc…

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp

Có thể thấy rằng, việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các DN có vai trò quan trọng, giúp DN hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều này cũng góp phần không nhỏ trong việc xây dựng một tập thể doanh nghiệp phát triển vững mạnh, có nhiều đóng góp cho đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong thời gian tới, để tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như:

Nâng cao nhận thức và gắn trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng với việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp, người lao động về công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát và thực hiện đúng nội dung Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24-10-2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tăng cường phối hợp, đối thoại với chủ doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Từ đó, chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc tổ chức đảng, đoàn thể; tạo điều kiện để tổ chức đảng, đoàn thể thành lập và hoạt động.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thuyết phục để các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài hiểu về vai trò, vị trí và tác dụng của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp về Đảng và tự giác phấn đấu vào Đảng, đoàn thể.

Quan tâm bồi dưỡng, kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng, đoàn thể. Đổi mới hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tăng cường sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến, hiệu quả và nhân rộng. Tổ chức gặp gỡ, động viên, biểu dương những doanh nghiệp thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng, đoàn thể; đồng thời, xây dựng chính sách khuyến khích đối với doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc giúp cho việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới…

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO