Truyền thông

Ra mắt Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng Chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh

PV 19:46 10/10/2023

Vừa qua ngày 02/10/2023, tại Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 64, Trường Đại học Vinh đã Ra mắt Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng Chương trình đào tạo (Bộ chuẩn VU-PQA 1.0).

1.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ

Hiện nay, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo đã và đang trở thành văn hóa trong Trường Đại học Vinh. Trên con đường hội nhập quốc tế với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Vinh đã đặt ra mục tiêu "Tất cả các chương trình đào tạo không chỉ đáp ứng yêu cầu về đảm bảo chất lượng trong nước mà còn đạt chuẩn quốc tế theo lộ trình phù hợp". Để hiện thực hóa điều này, Trường Đại học Vinh đã xây dựng Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

Tại phiên bản đầu tiên, phiên bản 1.0, các yêu cầu về đảm bảo chất lượng hiện hành của Việt Nam, Bộ chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á - phiên bản 4.0 (Bộ chuẩn AUN-QA 4.0) ban hành năm 2020 và Bộ chuẩn CDIO - phiên bản 3.0 (Bộ chuẩn CDIO 3.0) ban hành năm 2022 đã được đưa vào, cụ thể hóa trong bối cảnh thực tiễn của Nhà trường.

u.jpg
Bộ chuẩn AUN-QA 4.0
sdssf.jpg
Bộ chuẩn CDIO 3.0

Cũng trong Bộ chuẩn được ban hành lần này, các mô hình tổ chức dạy học mới như Dạy học đảo ngược (Flipped learning), Dạy học hỗn hợp (Blended Learning) và Dạy học dự án (Project based learning) đã được đưa vào cùng với phương thức kiểm tra đánh giá mới - Đánh giá định lượng kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.

k.png
Bộ chuẩn VU-PQA 1.0 đáp ứng các mô hình tổ chức dạy học mới như Dạy học đảo ngược, Dạy học hỗn hợp và Dạy học dự án

Cấu trúc của Bộ chuẩn VU-PQA 1.0 được xây dựng tương tự cấu trúc Bộ chuẩn AUN-QA 4.0, bao gồm 8 tiêu chuẩn (53 tiêu chí). Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của Bộ chuẩn CDIO - phiên bản 3.0, mỗi tiêu chuẩn trong Bộ chuẩn VU-PQA 1.0 được cấu trúc thành các tiêu chí, được sắp xếp theo chu trình cải tiến chất lượng P-D-C-A; nội dung của các tiêu chí được tích hợp với các yêu cầu của 12 tiêu chuẩn của Bộ chuẩn CDIO 3.0.

Tài liệu mô tả Bộ chuẩn VU-PQA 1.0 được cấu trúc thành 2 phần: Phần 1 trình bày nội dung của Bộ chuẩn; Phần 2 trình bày các phụ lục, biểu mẫu phục vụ cho quá trình triển khai theo quy trình quản lý chất lượng. Cuối từng tiêu chí là bảng các minh chứng cần đạt tối thiểu cho tiêu chí, trong đó nêu các minh chứng cụ thể, yêu cầu của minh chứng, thời gian hoàn thành và phân nhiệm cho từng cá nhân hoặc đơn vị chủ trì thực hiện. Tài liệu mô tả Bộ chuẩn được áp dụng cho các giảng viên, chuyên viên, người học và các đơn vị trong toàn trường thực hiện

k.jpg
Tài liệu mô tả Bộ chuẩn VU-PQA 1.0

Việc đáp ứng đồng thời yêu của các bộ chuẩn trong nước và quốc tế, cộng với tích hợp các mô hình tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá hiện đại, Bộ chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh không chỉ tạo định hướng cho hoạt động dạy học hiệu quả mà còn giải quyết "điểm nghẽn" về phát triển chương trình đào tạo theo chu trình cải tiến chất lượng P-D-C-A hiện nay, đó là chưa đánh giá được kết quả học tập theo chuẩn đầu ra.

kkk.jpg
Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Nhà trường thực hiện nghi thức công bố Bộ chuẩn VU-PQA 1.0

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh: "Việc áp dụng Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng Chương trình đào tạo từ năm học 2023 - 2024 là một dấu mốc đồng thời cũng là chìa khóa để Trường Đại học Vinh thực hiện "Thông điệp hành động" của năm học mới: "Sáng tạo trong giảng dạy, Đam mê trong học tập, Chuyên nghiệp trong công tác".

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Bộ chuẩn Đảm bảo chất lượng Chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO