Sứ mệnh mới cho lãnh đạo được bổ nhiệm tại 5 đơn vị thuộc Bộ TT&TT

Hoàng Linh| 09/09/2022 19:30
Theo dõi ICTVietnam trên

Ngày 9/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị: Viện Chiến lược TT&TT, Vụ Kinh tế số và Xã hội số (KTS-XHS), Văn phòng Bộ TT&TT, Cục An toàn thông tin (ATTT), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định cán bộ gồm:

Quyết định số 1679/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT. 

Quyết định số 1675/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế số (KTS) và Xã hội số (XHS), Bộ TT&TT. 

Quyết định số 1698/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch và Phát triển, Cục ATTT giữ chức Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TT&TT. 

Quyết định số 1699/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đài DNS và VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ TT&TT. 

Quyết định số 1689/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều động và bổ nhiệm ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Bộ TT&TT.

Quyết định số 1696/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc công nhận tập sự Phó Cục trưởng Cục ATTT đối với ông Trần Quang Hưng, Quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, Cục ATTT, Bộ TT&TT.

Cam kết thực hiện nhiều nhiệm vụ mới

Nhận các nhiệm vụ mới, các cán bộ được bổ nhiệm tại 5 đơn vị bày tỏ vinh dự nhận trọng trách mới và cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, lãnh đạo Bộ TT&TT và các đơn vị thuộc Bộ.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT cho biết trong 3 năm qua, an toàn, an ninh mạng (ATANM) trong thời kỳ CĐS quốc gia đã đạt kết quả tích cực, cụ thể: tăng 25 bậc trong bảng xếp hạng của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) về ATANM; hệ sinh thái sản phẩm ATANM đạt 95%; 100% bộ, ngành, địa phương triển khai 4 lớp bảo đảm ATTT; Chiến lược ATANM quốc gia được ban hành ngày 10/8/2022; bảo đảm ATTT cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhận nhiệm vụ Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT, ông Nguyễn Thành Phúc cam kết thực hiện tốt các nội dung công tác:

(1) Tập hợp cán bộ, viên chức, người lao động Viện Chiến lược TT&TT thành một tập thể đoàn kết, thống nhất dưới sự chỉ đạo của Bộ TT&TT, góp phần phát triển ngành TT&TT đạt các mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

(2) Tiếp tục phát triển Viện trở thành Viện nghiên cứu chính sách, chiến lược đầu ngành, tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về quản lý, phát triển ngành TT&TT phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT; Nghiên cứu, xây dựng tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp phát triển trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT; Nghiên cứu, điều tra, đánh giá tác động của chính sách, phân tích, dự báo xu hướng phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

(3) Phát triển nguồn nhân lực của Viện Chiến lược TT&TT có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, đủ khả năng đề xuất, tư vấn các vấn đề có tầm chiến lược cho Bộ TT&TT, các sở TT&TT và các tổ chức, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước.

Nhận nhiệm vụ Vụ trưởng KTS-XHS, ông Trần Minh Tuấn cho biết về công tác tại Vụ mới, việc xây dựng Vụ về chuyên môn và tổ chức cần theo sát chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Về phương châm hoạt động, ông Trần Minh Tuấn cho biết muốn đi xa phải về gần. Một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ là xây dựng văn hóa tổ chức theo phương châm 3L gồm: Liên tục học hỏi (Lifelong Learning); Liên kết, hợp tác với mọi cơ quan, tổ chức, DN nhằm cộng hưởng sức mạnh của xã hội vì lĩnh vực của Vụ liên quan đến mọi ngành, nghề trong xã hội; Linh hoạt là công nghệ số biến đổi nhanh chóng không ngừng. Do đó, tư duy về KTS, XHS phải rất linh hoạt để theo kịp thời đại.

Nhận nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, ông Ngô Quang Huy cam kết nỗ lực và cố gắng để cùng tập thể Văn phòng Bộ hoàn thành 100% công việc được giao; tập trung nhiệm vụ trọng tâm xây dựng không gian số cho các hoạt động của Văn phòng nhằm tạo môi trường làm việc số thuận lợi cho cán bộ, công chức; cung cấp thông tin, số liệu phục vụ tốt cho chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Văn phòng đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống"; cùng với các đơn vị dần từng bước xây dựng các kho dữ liệu của Bộ, ngành; đảm bảo liên thông, kế thừa và phát triển, là tài nguyên phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Trong khi đó, Phó Giám đốc VNNIC, ông Nguyễn Trường Giang cho biết sẽ nỗ lực, cùng với các cán bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống của VNNIC, với phương châm làm việc nhanh nhạy, khoa học, nắm vững kiến thức chuyên môn; dám nghĩ, dám làm, cam kết, chuyên tâm vì mục tiêu chung. Đồng thời đề cao tính hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, lấy mục tiêu an toàn, chất lượng làm đầu trong mọi công tác, với nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện tốt chiến lược phát triển của VNNIC giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ trưởng phê duyệt (với 7 cột phát triển, 15 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp đột phá, và các chương trình hành động cụ thể).

Ông Nguyễn Trường Giang cũng cam kết không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tìm ra hướng đi mới, cách làm mới để phát triển và mở ra cánh cửa mới cho những năm, giai đoạn phát triển tiếp theo của VNNIC với mục tiêu chung là Internet Việt Nam phát triển, an toàn, bền vững; xây dựng cộng đồng Internet Việt Nam hợp tác với quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục ATTT Trần Đăng Khoa cho biết cương vị mới cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân, cần phải quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hơn nữa để góp phần xây dựng đơn vị lớn, mạnh và phát triển lĩnh vực an toàn thông tin mạng, một lĩnh vực khó và nhạy cảm.

Theo đó, ông Trần Đăng Khoa sẽ tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục ATTT thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là thực hiện "Việt Nam phải Make in Việt Nam", tức là xây dựng và tổ chức triển khai "Chính sách phát triển công nghiệp ATTT mạng" nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách sẵn sàng cho phát triển công nghiệp ATT mạng, góp phần cải thiện và duy trì thứ hạng quốc tế của Việt Nam về ATANM. Đồng thời phấn đấu Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới có Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đầy đủ cho hệ sinh thái sản phẩm ATTT mạng.

Nhiệm vụ tiếp theo là xây dựng và tổ chức triển khai "Chính sách quản trị nội bộ" theo mô hình "quản trị số" tổng thể, mọi mặt hoạt động của Cục ATTT trên môi trường số; đưa Cục trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong Bộ về CĐS; đảm bảo quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ATTT hoàn toàn trực tuyến, đo lường được qua các nền tảng số đúng như mục tiêu "Việt Nam trở thành quốc gia số, Việt Nam phải quản trị số".

Nhận nhiệm vụ tập sự Phó Cục trưởng Cục ATTT, ông Trần Quang Hưng cho biết điều kiện hàng đầu để mọi người sử dụng thiết bị là an toàn, do đó cần tạo ra một môi trường mạng an toàn lành mạnh. Tin tặc đang tìm kiếm mọi cách để tấn công (hack) kiếm lợi. Ông Trần Quang Hưng cam kết đảm bảo hệ thống CNTT ngày càng an toàn, dễ sử dụng hơn và mọi người dân đều được bảo vệ bởi hệ thống của Bộ TT&TT. 

Sứ mệnh và nhiệm vụ mới cho các cán bộ được bổ nhiệm

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, chúc mừng 6 cán bộ được giao trách nhiệm, trọng trách hôm nay. Chia sẻ thêm về Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT mới, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng  cho biết là ông Nguyễn Thành Phúc là cán bộ đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước, tham mưu, thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Thành Phúc đã trải qua nhiều vị trí công tác tại nhiều đơn vị từ Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược TT&TT, Cục Ứng dụng CNTT (sau đổi tên thành Cục Tin học hoá), Cục ATTT và tích luỹ khối lượng tri thức công việc rất phong phú.

Làm công tác chiến lược thì phải dựa trên nền tảng tri thức tốt, cần phải tĩnh, theo đó, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Thành Phúc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới và tĩnh để xây dựng chiến lược phải có tầm nhìn xa, trông rộng.

Đối với Vụ trưởng Vụ KTS-XHS Trần Minh Tuấn, là người tốt nghiệp Điện tử - Viễn thông tại Nga, công tác tại các DN như Viễn thông quốc tế (VTI), 19 năm liên tục làm việc tại Viện Chiiến lược TT&TT, Thứ trưởng cho biết nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Minh Tuấn sẽ có nhiều thách thức lớn bởi đây là đơn vị mới, phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước mới được Đảng, Nhà nước kỳ vọng rất lớn.

Thứ trưởng kỳ vọng ông Trần Minh Tuấn tự tin cất bước mở đường, và phải "động" để nắm bắt xu hướng của KTS - XHS, lĩnh vực phát triển 24/7. Đối với Vụ KTS-XHS, Bộ sẽ có cơ chế điều động cán bộ tham mưu tốt nhất để tăng cường cho Vụ nhằm thực hiện được công việc mà lãnh đạo Bộ kỳ vọng trong 5 năm tới.

Đối với các ông Trần Đăng Khoa, Trần Quang Hưng Hưng, Cục ATTT, đây là những cán bộ lãnh đạo thuộc thế hệ 8x, được bổ sung cho Cục. Ông Trần Đăng Khoa có thế mạnh về chính sách - quản trị nội bộ, ông Trần Quang Hưng có thế mạnh về kỹ thuật.

Trao đổi cụ thể hơn về hai nhiệm vụ lớn được ông Trần Đăng Khoa đề xuất thực hiện, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết cần hoàn thiện 23 bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, kèm theo đó là năng lực đánh giá, kiểm định để hoàn thiện hệ sinh thái về ATTT mạng Việt Nam và quản trị Cục theo mô hình quản trị số.

Đối với ông Trần Quang Hưng, bên cạnh việc nhận nhiệm vụ đề ra thì trong 1 năm tới phải phát triển phần mềm bảo đảm ATTT ở mức tối thiểu cho 10 triệu người. 

Đối với các ông Ngô Quang Huy Huy, Nguyễn Trường Giang, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tin tưởng các cán bộ này sẽ tiếp tục phát huy và khẳng định bản thân.

Thứ trưởng cho biết trong các cán bộ được bổ nhiệm có cán bộ lâu năm, có người trẻ và hy vọng cán bộ lâu năm có hoài bão của người trẻ, người trẻ có kiến thức của cán bộ lâu năm. Các cán bộ được bổ nhiệm vào các vị trí gánh vác rồi thì nỗ lực phấn đấu tạo ra đột phá, mang lại giá trị cho Ngành.

Phụ trách lĩnh vực viễn thông, Internet, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết hiện nay Internet vào mọi ngõ ngách cuộc sống, nên phát triển Internet phải đảm bảo an toàn, phát triển đến đâu thì phải quản lý đến đó. Các tổ chức, DN hiện sở hữu tên miền Việt Nam mới ở mức 51% nên từ nay đến năm 2025 phải nỗ lực để các tổ chức, DN Việt Nam sở hữu đạt mức độ 80%. Về triển khai IPv6, Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN, top 10 châu Á, nên VNNIC và ông Nguyễn Trường Giang phải phấn đấu đưa Việt Nam lọt top các nước đi đầu thế giới.

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, phải phát triển hạ tầng Internet an toàn trên diện rộng; khẩn trương triển khai, thí điểm Internet khi bị ngắt Internet trên diện rộng. Về sản phẩm đo tốc độ Internet iSpeed, số lượng người sử dụng đã tăng nhưng VNNIC phải hoàn thiện công cụ này để tiến tới có thể thay thế công cụ đo speedtest, để sản phẩm này không chỉ sử dụng ở Việt Nam mà là công cụ của thế giới.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn cho biết các cán bộ được bổ nhiệm làm lãnh đạo quan trọng phải có cái đức, phải quy tụ được anh em và phải hy sinh. Về chuyên môn, người làm lãnh đạo phải đột phá và mong các đơn vị công tác là môi trường tôi luyện để các cán bộ được bổ nhiệm trưởng thành trong 5 năm tới. Ông Ngô Quang Huy phải thấm nhuần việc làm công tác Văn phòng, là làm dâu trăm họ, CĐS cho Văn phòng, đưa các cán bộ tại Văn phòng Bộ lên làm việc trên môi trường số.

Bộ TT&TT bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cho 5 đơn vị - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và yêu cầu cần phải nắm chắc sứ mệnh, làm và quyết tâm làm để thành công

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 cán bộ được bổ nhiệm hôm nay đều tự nhận các nhiệm vụ để thực hiện. Giao nhiệm vụ cho chính mình là nhiệm vụ khó khăn nhất. Chỉ có người nào tự giao được nhiệm vụ cho chính mình thì người đó mới đi xa. Các Thứ trưởng Bộ TT&TT đã phát biểu và giao thêm nhiệm vụ, các cán bộ được bổ nhiệm phải coi đó chính là giao nhiệm vụ chính thức.

Các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay ở ba thế hệ, trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị khác nhau, có cái đức, kiên định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, là những tố chất rất quan trọng đối với người lãnh đạo.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ông Nguyễn Thành Phúc đã làm được nhiều việc trên cương vị Cục trưởng Cục ATTT nay nhận trọng trách nhiệm vụ Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT phải hình thành lý luận, con đường cho lĩnh vực công nghệ - truyền thông của Việt Nam. Mỗi quốc gia, tổ chức phải đi con đường của mình, đó là lý luận của quốc gia, của tổ chức để đi xa, bứt phá.

Giao nhiệm vụ cho Vụ trưởng Vụ KTS-XHS, Bộ trưởng cho biết Trần Minh Tuấn có trách nhiệm phát triển lĩnh vực. Đây là lĩnh vực mới được giao cho Ngành để đất nước phát triển nhờ vào kinh tế số.

Về ATTT, lĩnh vực có trách nhiệm trở thành cường quốc an ninh mạng, theo đó trách nhiệm của ông Trần Đăng Khoa, Trần Quang Hưng là rất lớn.

Giao nhiệm vụ cho Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ông Ngô Quang Huy có trách nhiệm CĐS Văn phòng Bộ, mà bản chất CĐS chính là chuyển đổi đơn vị đó. CĐS Văn phòng thành công là chuyển đổi thành công Bộ TT&TT và Văn phòng Bộ TT&TT phải CĐS mẫu.

Giao nhiệm vụ cho Phó Giám đốc VNNIC mới được bổ nhiệm, Bộ trưởng yêu cầu ông Nguyễn Trường Giang đóng góp phát triển Internet thế hệ mới. Hạ tầng Internet là hạ tầng kinh tế và phải đưa vào hội nhập vào mọi mặt cuộc sống.

Cuối cùng Bộ trưởng cho biết 6 cán bộ được bổ nhiệm hôm nay có sứ mệnh mới, trọng trách mới đóng góp đưa ngành TT&TT phát triển. Theo đó, Bộ trưởng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và yêu cầu cần phải nắm chắc sứ mệnh, làm và quyết tâm làm để thành công./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Sứ mệnh mới cho lãnh đạo được bổ nhiệm tại 5 đơn vị thuộc Bộ TT&TT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO