thông tin thời gian thực

  • 5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    5 thành phố thông minh điển hình trên thế giới

    Có rất nhiều điều đang xảy ra trong thế giới của các thành phố thông minh (TPTM) hiện nay. Bài viết tìm hiểu 5 TPTM điển hình trên thế giới gồm Athens (Hy Lạp), Chennai (Ấn Độ), Buenos Airesm (Argentina), Canterbury-Bankstown (Australia) và Prague (Cộng hòa Séc) để xem các nhà lãnh đạo của các thành phố này đang giải quyết các vấn đề của các thành phố bằng công nghệ và như thế nào.
  • Estonia và bài học kinh nghiệm về cung cấp các dịch vụ công trong thời đại AI

    Estonia và bài học kinh nghiệm về cung cấp các dịch vụ công trong thời đại AI

    Estonia, quốc gia dẫn đầu thế giới về quản trị số, hiện đang khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp hệ thống của họ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
ICT Việt Nam