Chuyển động ICT

Việt Nam đi cùng nhịp với thế giới trong chuyển đổi IPv6

Hoàng Linh 30/12/2022 09:39

Đây là kết quả nổi bật của kế hoạch chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6 và chương trình IPv6 For Gov được thực hiện trong năm 2022.

Trong năm 2022, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ TT&TT đã định hướng chính sách; đào tạo, tập huấn; hướng dẫn, hỗ trợ bộ, ngành, địa phương trong quy hoạch hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT theo hướng hiện đại; chuyển đổi IPv6 hiệu quả.

ipv6.png

VNNIC cũng chỉ đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) chủ đạo thực hiện chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam và hỗ trợ cơ quan nhà nước. Kết quả, IPv6 năm 2022 tăng trưởng tốt, nhất là các chỉ tiêu IPv6 For Gov.

Cụ thể, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 53% (vượt 1% so với chỉ tiêu năm 2022). Việt Nam thuộc top 10 quốc gia có tỷ lệ ứng dụng triển khai IPv6 cao nhất toàn cầu. Việt Nam đang đi cùng nhịp với các quốc gia tiêu biểu trên thế giới trong chuyển đổi IPv6.

Về ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6, 63/63 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch (đạt 100% chỉ tiêu 2022); 16/22 bộ, ngành ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6 (đạt 100% chỉ tiêu năm 2022).

Về chuyển đổi IPv6 cho cổng thông tin điện tử, dịch vụ công, 44/63 (70%) tỉnh, thành phố đã chuyển đổi thành công IPv6 (vượt 10% so với chi tiêu năm 2022); 8/22 (36,3%) bộ, ngành đã chuyển đổi thành công IPv6. Như vậy, tổng số có 52/85 bộ, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công (cao gấp 2,5 lần so với năm 2021). Tỷ lệ tăng trưởng đạt 148% so với năm 2021.

Về triển khai chuyển đổi Internet Việt Nam sang IPv6, chương trình IPv6 For Gov trong năm 2023, VNNIC đặt mục tiêu 57% tỉ lệ IPv6 của Việt Nam; top 10 toàn cầu. Chỉ số IPv6 Việt Nam đạt 57% tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam. Các chỉ số của Chương trình IPv6 For Gov: 80-90% bộ, ngành ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ CNTT; 80% bộ, ngành, địa phương chuyển đổi IPv6 cho cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2023, VNNIC sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho khối bộ, ngành, địa phương; tổ chức diễn đàn, hội thảo về triển khai IPv6 trong cơ quan nhà nước; tổ chức các chương trình làm việc trực tiếp, trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp về hướng dẫn, thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đi cùng nhịp với thế giới trong chuyển đổi IPv6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO