vùng nguyên liệu

  • Bắc Giang nâng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

    Bắc Giang nâng tiêu chí ở xã đạt chuẩn nông thôn mới

    Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn của tỉnh Bắc Giang đã có những đổi thay mạnh mẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên qua từng năm. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bền vững ở những xã đã đạt chuẩn.