ban hành quy chế

  • Đẩy mạnh hoạt động xuất bản sách thông tin đối ngoại

    Đẩy mạnh hoạt động xuất bản sách thông tin đối ngoại

    Năm 2020, NXB Thông tin và Truyền thông đạt Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI cho cuốn sách: “Liên Xô và Việt Nam trong những năm chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất - Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954”. Để hiểu rõ hơn về công tác xuất bản mảng sách này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với bà Ngô Thị Mỹ Hạnh - Phó giám đốc NXB TT&TT.
  • Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử: Hướng tới chính phủ điện tử

    Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử: Hướng tới chính phủ điện tử

    Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 893 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.