Bắc Giang ban hành quy chế quản lý, vận hành, chia sẻ dữ liệu

Đỗ Thêu| 11/11/2021 10:14
Theo dõi ICTVietnam trên

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, quy chế gồm 03 Chương, 16 Điều, áp dụng đối với các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức liên quan đến hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; công chức, viên chức chuyên trách CNTT đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là LGSP tỉnh), là một hệ thống thông tin được thiết kế độc lập nhằm mục đích cho phép các ứng dụng, dịch vụ khác nhau, với nhiều kiến trúc, nền tảng và chuẩn giao tiếp khác nhau, trên các hệ điều hành khác nhau có thể liên kết, trao đổi thông tin với nhau. 

Hệ thống cung cấp những kênh truyền dữ liệu được đảm bảo toàn vẹn và an toàn, có thể chuyển đổi thành nhiều dạng dữ liệu cho các dịch vụ khác nhau khai thác; cung cấp khả năng thông báo cho dịch vụ đích, làm cho dịch vụ đích có thể chủ động trong việc nhận và xử lý thông tin liên thông./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang ban hành quy chế quản lý, vận hành, chia sẻ dữ liệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO