giám sát chất lượng

  • Trung tâm điều hành thông minh: "Bộ não số" của các địa phương

    Trung tâm điều hành thông minh: "Bộ não số" của các địa phương

    Trung tâm điều hành thông minh (IOC - Intelligent Operation Center) được ví như "bộ não số" của tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh/thành phố trên mọi lĩnh vực.
  • An toàn thông tin trong IoT trên thế giới và Việt Nam

    An toàn thông tin trong IoT trên thế giới và Việt Nam

    IoT là một xu hướng phát triển mạnh trong làn sóng mở rộng Internet. Theo số liệu cho thấy, làn sóng Internet trong những năm đầu của thập niên 90 đã kết nối 1 tỷ người dùng trên toàn cầu, đến năm 2000 số lượng kết nối mở rộng thêm 2 tỷ người dùng khác.