Chuyển đổi số

21 đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ có 81 CSDL

AD 04/07/2023 20:18

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Quyết định số 1179/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

he-quan-tri-co-so-du-lieu-la-gi-16484642910421779139900.jpg

Theo đó, Bộ TT&TT đặt ra mục tiêu quan trọng cho năm 2023 là triển khai hệ thống quản lý và cập nhật thường xuyên cho 100% các CSDL chưa có hệ thống quản lý từ nguồn dữ liệu với thời gian hoàn thành là 01/10/2023; 100% các CSDL đã có hệ thống quản lý được kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP) để phục vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu (thời gian hoàn thành: 01/11/2023).

Đồng thời, Bộ cũng đặt mục tiêu hình thành kho dữ liệu dùng chung và thử nghiệm tích hợp, tổng hợp dữ liệu từ các nguồn CSDL dùng chung của Bộ, ngành với thời hạn hoàn thành là 31/12/2023.

Đến năm 2024, hoàn thiện 100% các CSDL của Bộ, ngành, kết nối và sẵn sàng chia sẻ trên toàn quốc với các đơn vị có thẩm quyền.

21 đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ có CSDL

Cụ thể, Quyết định cũng nêu rõ Danh mục CSDL được 21 đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT triển khai bao gồm:

Vụ Tổ chức cán bộ triển khai:  (1) CSDL Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và (2) CSDL Thi đua khen thưởng.

Vụ Bưu chính: (1) CSDL Cấp phép lĩnh vực bưu chính; (2) CSDL Cơ quan, doanh nghiệp (DN) bưu chính; (3) CSDL Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; (4) CSDL Tem bưu chính.

Vụ Kế hoạch - Tài chính: (1) CSDL Chỉ số thống kê ngành TT&TT; (2) CSDL Kế hoạch, dự toán; (3) CSDL Quyết toán tài chính.

Vụ Khoa học và Công nghệ có: (1) CSDL Nhiệm vụ khoa học; (2) CSDL Danh mục TCVN, QCVN.

Vụ Kinh tế số và Xã hội số: (1) CSDL Nhân lực lĩnh vực kinh tế số ICT; (2) CSDL Số liệu doanh thu kinh tế số ICT; (3) CSDL Tỷ trọng kinh tế số ICT; (4) CSDL DN kinh tế số ICT; (5) CSDL DN sử dụng các nền tảng số; (6) CSDL DN tham gia chương trình SMEdx; (7) CSDL Tổng hợp về xã hội số; (8) CSDL DN đánh giá mức độ CĐS (DBI); (9) CSDL Danh sách tổ chức, cá nhân thuộc Mạng lưới tư vấn chuyển đổi số.

Trong khi đó, Vụ Pháp chế có: (1) CSDL Danh mục Thông tư của Bộ trưởng ban hành, (2) CSDL cán bộ làm công tác pháp chế;

Vụ Hợp tác quốc tế có 1 CSDL Thông tin quốc tế. Văn phòng Bộ triển khai: (1) CSDL Tài sản, (2) CSDL Văn bản điện tử, hồ sơ điện tử.

Cục Tần số vô tuyến điện (VTĐ): (1) CSDL cấp phép lĩnh vực tần số VTĐ; (2) CSDL Kiểm tra, kiểm soát tần số và thanh tra; (3) CSDL Quy hoạch tần số; (4) CSDL Ấn định tần số; (5) CSDL Chứng chỉ VTĐ viên hàng hải.

Cục Viễn thông: (1) CSDL Cấp phép lĩnh vực viễn thông; (2) CSDL Cơ quan, DN lĩnh vực viễn thông; (3) CSDL Tài nguyên viễn thông; (4) CSDL Chất lượng viễn thông; (5) CSDL Kiểm tra Nhà nước về hàng hóa nhập khẩu; (6) CSDL Sản phẩm đã công bố hợp quy; (7) CSDL Kiểm định viễn thông; (8) CSDL Chứng nhận hợp quy sản phẩm; (9) CSDL Thông tin thuê bao di động; (10) CSDL Thuê bao chuyển mạng; (11) CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông; (12) CSDL Giá cước và khuyến mại.

Cục An toàn thông tin (ATTT) bao gồm: (1) CSDL DN lĩnh vực ATTT; (2) CSDL Mạng lưới Ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; (3) CSDL Cơ sở đào tạo ATTT; (4) CSDL Cấp phép lĩnh vực ATTT.

Cục Báo chí có: (1) CSDL Cơ quan báo chí; (2) CSDL Thẻ nhà báo; (3) CSDL Số liệu kinh tế báo chí; (4) CSDL Người phát ngôn của các cơ quan hành chính Nhà nước; (5) CSDL Mức độ trưởng thành chuyển đổi số Báo chí; (6) CSDL Nhân lực báo chí; (7) CSDL mức độ lan tỏa và tiếp cận thông tin báo chí; (8) CSDL xử lý vi phạm lĩnh vực báo chí; (9) CSDL cấp phép lĩnh vực báo chí.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) bao gồm: (1) CSDL Cấp phép lĩnh vực PTTH&TTĐT; (2) CSDL Cơ quan, DN lĩnh vực PTTH&TTĐT; (3) CSDL Trò chơi điện tử online; (4) CSDL Trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Cục Xuất bản, In và Phát hành (XBI&PH): (1) CSDL Nhà xuất bản; CSDL Cơ sở in; (2) CSDL Phát hành; (3) CSDL Cấp phép lĩnh vực XBI&PH; (4) CSDL Xử lý vi phạm trong lĩnh vực XBI&PH.

Cục Bưu điện Trung ương triển khai CSDL Kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã và được sử dụng nội bộ.

Cục Công nghiệp CNTT-TT đã và đang triển khai: (1) CSDL DN công nghệ số Việt Nam; (2) CSDL Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam; (3) CSDL Thống kê và phát triển CNTT; (4) CSDL Các chỉ tiêu về ICT Index; (5) CSDL Khu CNTT tập trung; (6) CSDL Sản phẩm CNTT nhập khẩu đã qua sử dụng; (7) CSDL Sản phẩm phần mềm đạt chứng nhận chất lượng.

Cục Thông tin cơ sở sẽ triển khai: (1) CSDL Cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; (2) CSDL Bản đồ dữ liệu số đài truyền thanh ứng dụng CNTT - viễn thông và Bảng tin điện tử công cộng kết nối với hệ thống thông tin nguồn Trung ương trong giai đoạn 2023-2025.

Trong khi đó, Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) đã có CSDL Mở thông tin đối ngoại trên Vietnam.vn; trong giai đoạn 2023-2025 sẽ triển khai CSDL Đối tượng hoạt động TĐTN và CSDL Ngành phục vụ truyền thông đối ngoại.

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) có: CSDL Cấp phép lĩnh vực Chứng thực điện tử; và sẽ triển khai CSDL Tổ chức, DN cung cấp dịch vụ Chứng thực điện tử.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ có: (1) CSDL Phát triển tên miền quốc gia .VN tại các địa phương trên cả nước; (2) CSDL tỷ lệ ứng dụng IPv6 tại các địa phương trên cả nước; (3) CSDL Thống kê tốc độ truy cập Internet băng rộng cố định và băng rộng di động của các DN và địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, Trung tâm Thông tin sẽ thực hiện triển khai CSDL Kho dữ liệu tổng hợp (Data Lake) bao gồm các dữ liệu tổng hợp trong ngành TT&TT tập trung, thống nhất. Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ tra cứu, chia sẻ thuận tiện. Nội dung của dữ liệu là mở và dữ liệu chia sẻ tổng hợp trong ngành.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành về dữ liệu

Để đạt hiệu quả các mục tiêu đề ra, Trung tâm thông tin sẽ là đơn vị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ trưởng thành về dữ liệu đối với các đơn vị thuộc Bộ; Xây dựng và cập nhật kho dữ liệu dùng chung của Bộ.

Các đơn vị triển khai thực hiện việc phát triển CSDL; Theo dõi, đánh giá tình hình cập nhật CSDL theo định kỳ 3 tháng một lần; Kết nối, chia sẻ CSDL thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của Bộ (LGSP); cung cấp dữ liệu mở lên Cổng dữ liệu của Bộ, Cổng dữ liệu quốc gia./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
21 đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ có 82 CSDL
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO