Chuyển đổi số

4 cách mở rộng giá trị của các CIO trong kỷ nguyên số

Hạnh Tâm 24/09/2023 06:15

Một nhà phân tích của Gartner cho biết 4 cách các Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo điều hành và mở rộng trách nhiệm của mình trong kỷ nguyên số.

Ngay từ những ngày đầu của số hóa, các CIO đã nhận ra giá trị tiềm năng của công nghệ số. Trong hơn một thập kỷ, quá trình số hóa đã chín muồi và các CIO đã phát triển nhiều cách thức mới để tạo ra giá trị thông qua việc ứng dụng công nghệ một cách nhịp nhàng trong toàn doanh nghiệp (DN).

Đại dịch COVID-19 xảy ra là một sự kiện mang tính bước ngoặt, thúc đẩy nhanh quá trình số hóa. Các CIO đã nhanh chóng điều chỉnh những mô hình kinh doanh và hoạt động của DN để phù hợp với xu hướng số. Trải nghiệm này cũng giúp các nhà điều hành nhận biết rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghệ trong sự linh hoạt, khả năng phục hồi và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.

1.png

Trong một cuộc thăm dò gần đây của Gartner, 51% CIO cho biết các CxO (Chief Experience Officer - Giám đốc trải nghiệm khách hàng) mong đợi và đánh giá cao sự tập trung vào việc tác động của CIO đến hiệu quả kinh doanh. 59% cho biết các đồng nghiệp của họ muốn họ chủ động mang lại những cơ hội và lựa chọn mới.

Khi Gartner thực hiện khảo sát với các CEO và giám đốc điều hành kinh doanh cấp cao, kết quả cho thấy, những ưu tiên hàng đầu cho chiến lược phát triển của các CEO vẫn là liên quan đến công nghệ.

Khi đối mặt với kỷ nguyên số hóa thế hệ kế tiếp, các CIO có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo điều hành và mở rộng trách nhiệm của mình theo 4 cách:

Mở rộng bằng các sáng kiến kinh doanh phi công nghệ thông tin (IT)

Số hóa là một con đường để đạt được kết quả kinh doanh. Những CIO có sức ảnh hưởng cao sẽ dẫn dắt cả các sáng kiến kinh doanh không thuộc lĩnh vực IT. Các CIO thường tập trung vào những sáng kiến tối ưu hóa những hoạt động, các sáng kiến về trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ phát triển chiến lược kinh doanh, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ số...

Để tăng sức ảnh hưởng, các CIO nên tập trung vào kết quả mà các đối tác CxO của họ phải đạt được và tích cực làm việc với các CxO để mở rộng khả năng lãnh đạo có sức ảnh hưởng đến các mục tiêu đó. Điều này sẽ chứng minh rằng kết quả của DN có thể đạt được thông qua công nghệ số cùng với sự lãnh đạo điều hành của CIO.

Lãnh đạo các nhóm không thuộc lĩnh vực IT

Các CIO cũng có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo lâu dài các nhóm không thuộc tổ chức IT của họ. Họ có thể tận dụng các khả năng của mình để tổ chức và lãnh đạo các nhóm đa ngành bao gồm các nhóm cung cấp các dịch vụ dùng chung.

Khi các DN tăng tốc và mở rộng số hóa, nhiều CIO cũng đã đảm nhận vị trí giám đốc số với sản phẩm số hàng đầu hay các nhóm kỹ thuật… và những người liên quan đến kênh số và trải nghiệm khách hàng.

Để lãnh đạo các nhóm không thuộc lĩnh vực IT, điều quan trọng là phải học ngôn ngữ của lĩnh vực mà bạn muốn lãnh đạo; Tìm hiểu hệ thống giá trị tài chính và mô hình của các lĩnh vực được nhắm mục tiêu bằng cách tìm kiếm những người hỗ trợ trong ban lãnh đạo cấp cao (C-Suite). Các CIO cần thể hiện sự quan tâm đến việc dẫn dắt lâu dài bất kỳ chức năng mới nào được phát triển.

Tư vấn các C-Suite đạt được dân chủ số

Một cuộc khảo sát của Gartner cho thấy các CEO và giám đốc điều hành kinh doanh cấp cao muốn thực hiện trực tiếp nhiều công việc trong các bộ phận kinh doanh hơn là chỉ thực hiện trong lĩnh vực IT. Để tiếp tục đạt được lợi ích từ công nghệ ở mọi nơi trong DN thì cần có một hình thức lãnh đạo và điều phối công nghệ dân chủ hóa.

Đối với nhiều DN, quá trình dân chủ hóa công nghệ là mang tính cần thiết hoặc đôi khi cũng là cơ hội được các nhà lãnh đạo thực hiện. Người lãnh đạo nhận thấy nhu cầu về nhân tài có chuyên môn công nghệ trong nhóm của họ. Tuy nhiên, khi các DN tiếp tục đầu tư vào cải tiến công nghệ để đạt được những kết quả quan trọng thì các nhà lãnh đạo trong toàn DN phải phát triển và vận hành nhiều công nghệ hơn.

CIO có thể nắm bắt và dẫn đầu việc áp dụng các thực tiễn mới nổi tốt nhất về dân chủ số, đồng thời mở rộng sự ảnh hưởng của chúng đến mô hình hoạt động và kinh doanh của DN bằng cách:

- Tư vấn cho đội ngũ điều hành cấp cao và ban giám đốc để kết hợp các sáng kiến công nghệ dân chủ hóa với các phương pháp phân phối mới vào chiến lược kinh doanh và mô hình hoạt động DN.

Điều phối khả năng lãnh đạo công nghệ trong toàn C-Suite để sở hữu và vận hành công nghệ một cách thông minh trong trong mọi tính năng. Sửa đổi cơ chế quản trị kinh doanh để xác định thời điểm bộ phận IT nên phân phối hoặc cung cấp hoạt động phát triển và cung cấp công nghệ dưới dạng năng lực chia sẻ, đồng thời đặt ra trách nhiệm giải trình và trách nhiệm tương ứng;

- Dẫn dắt các đối tác CxO để thiết kế và tạo ra các cấu trúc nhóm mới, áp dụng những cách làm việc mới và hình thành các cộng đồng công nghệ để được sự hỗ trợ và tận dụng các kỹ năng chuyên môn từ các nhà công nghệ IT.

- Hướng dẫn các nhà lãnh đạo và kỹ sư công nghệ IT ở các bộ phận, bao gồm cả IT, thiết lập nền tảng công nghệ số mới có khả thi trong việc đạt được giá trị công nghệ tối đa trong toàn DN.

Dẫn dắt sự phát triển các chức năng IT

Các CIO cần đi đầu trong việc thiết kế và vận hành chức năng IT thế hệ kế tiếp để chuyển đổi các dịch vụ dùng chung mà họ cung cấp cho phù hợp với dân chủ hóa công nghệ. Dân chủ hóa không chỉ là việc đưa công nghệ vào các chức năng kinh doanh mà còn là tìm ra cách tối ưu để sản xuất và vận hành tất cả công nghệ cần thiết.

Do đó, các CIO phải có sự tương tác với những người lãnh đạo IT để xác định mô hình hoạt động tốt nhất với các khả năng IT được chia sẻ hiệu quả nhất làm nền tảng hỗ trợ tất cả các mô hình cung cấp công nghệ.

Ngoài ra, cần đánh giá định tính các khả năng IT bằng các phương pháp tiên tiến cùng các phương pháp thực hành để tạo nền tảng số mới.

Các CIO ngày nay đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo ngoài lĩnh vực IT và điều hành với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và luôn đi đầu trong các phương pháp tiếp cận mới nhằm tối ưu hóa tiềm năng của công nghệ số trong mọi mô hình kinh doanh./.

Chuyển đổi số

4 cách mở rộng giá trị của các CIO trong kỷ nguyên số

Hạnh Tâm 24/09/2023 06:15

Một nhà phân tích của Gartner cho biết 4 cách các Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo điều hành và mở rộng trách nhiệm của mình trong kỷ nguyên số.

Ngay từ những ngày đầu của số hóa, các CIO đã nhận ra giá trị tiềm năng của công nghệ số. Trong hơn một thập kỷ, quá trình số hóa đã chín muồi và các CIO đã phát triển nhiều cách thức mới để tạo ra giá trị thông qua việc ứng dụng công nghệ một cách nhịp nhàng trong toàn doanh nghiệp (DN).

Đại dịch COVID-19 xảy ra là một sự kiện mang tính bước ngoặt, thúc đẩy nhanh quá trình số hóa. Các CIO đã nhanh chóng điều chỉnh những mô hình kinh doanh và hoạt động của DN để phù hợp với xu hướng số. Trải nghiệm này cũng giúp các nhà điều hành nhận biết rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghệ trong sự linh hoạt, khả năng phục hồi và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.

1.png

Trong một cuộc thăm dò gần đây của Gartner, 51% CIO cho biết các CxO (Chief Experience Officer - Giám đốc trải nghiệm khách hàng) mong đợi và đánh giá cao sự tập trung vào việc tác động của CIO đến hiệu quả kinh doanh. 59% cho biết các đồng nghiệp của họ muốn họ chủ động mang lại những cơ hội và lựa chọn mới.

Khi Gartner thực hiện khảo sát với các CEO và giám đốc điều hành kinh doanh cấp cao, kết quả cho thấy, những ưu tiên hàng đầu cho chiến lược phát triển của các CEO vẫn là liên quan đến công nghệ.

Khi đối mặt với kỷ nguyên số hóa thế hệ kế tiếp, các CIO có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo điều hành và mở rộng trách nhiệm của mình theo 4 cách:

Mở rộng bằng các sáng kiến kinh doanh phi công nghệ thông tin (IT)

Số hóa là một con đường để đạt được kết quả kinh doanh. Những CIO có sức ảnh hưởng cao sẽ dẫn dắt cả các sáng kiến kinh doanh không thuộc lĩnh vực IT. Các CIO thường tập trung vào những sáng kiến tối ưu hóa những hoạt động, các sáng kiến về trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ phát triển chiến lược kinh doanh, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ số...

Để tăng sức ảnh hưởng, các CIO nên tập trung vào kết quả mà các đối tác CxO của họ phải đạt được và tích cực làm việc với các CxO để mở rộng khả năng lãnh đạo có sức ảnh hưởng đến các mục tiêu đó. Điều này sẽ chứng minh rằng kết quả của DN có thể đạt được thông qua công nghệ số cùng với sự lãnh đạo điều hành của CIO.

Lãnh đạo các nhóm không thuộc lĩnh vực IT

Các CIO cũng có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo lâu dài các nhóm không thuộc tổ chức IT của họ. Họ có thể tận dụng các khả năng của mình để tổ chức và lãnh đạo các nhóm đa ngành bao gồm các nhóm cung cấp các dịch vụ dùng chung.

Khi các DN tăng tốc và mở rộng số hóa, nhiều CIO cũng đã đảm nhận vị trí giám đốc số với sản phẩm số hàng đầu hay các nhóm kỹ thuật… và những người liên quan đến kênh số và trải nghiệm khách hàng.

Để lãnh đạo các nhóm không thuộc lĩnh vực IT, điều quan trọng là phải học ngôn ngữ của lĩnh vực mà bạn muốn lãnh đạo; Tìm hiểu hệ thống giá trị tài chính và mô hình của các lĩnh vực được nhắm mục tiêu bằng cách tìm kiếm những người hỗ trợ trong ban lãnh đạo cấp cao (C-Suite). Các CIO cần thể hiện sự quan tâm đến việc dẫn dắt lâu dài bất kỳ chức năng mới nào được phát triển.

Tư vấn các C-Suite đạt được dân chủ số

Một cuộc khảo sát của Gartner cho thấy các CEO và giám đốc điều hành kinh doanh cấp cao muốn thực hiện trực tiếp nhiều công việc trong các bộ phận kinh doanh hơn là chỉ thực hiện trong lĩnh vực IT. Để tiếp tục đạt được lợi ích từ công nghệ ở mọi nơi trong DN thì cần có một hình thức lãnh đạo và điều phối công nghệ dân chủ hóa.

Đối với nhiều DN, quá trình dân chủ hóa công nghệ là mang tính cần thiết hoặc đôi khi cũng là cơ hội được các nhà lãnh đạo thực hiện. Người lãnh đạo nhận thấy nhu cầu về nhân tài có chuyên môn công nghệ trong nhóm của họ. Tuy nhiên, khi các DN tiếp tục đầu tư vào cải tiến công nghệ để đạt được những kết quả quan trọng thì các nhà lãnh đạo trong toàn DN phải phát triển và vận hành nhiều công nghệ hơn.

CIO có thể nắm bắt và dẫn đầu việc áp dụng các thực tiễn mới nổi tốt nhất về dân chủ số, đồng thời mở rộng sự ảnh hưởng của chúng đến mô hình hoạt động và kinh doanh của DN bằng cách:

- Tư vấn cho đội ngũ điều hành cấp cao và ban giám đốc để kết hợp các sáng kiến công nghệ dân chủ hóa với các phương pháp phân phối mới vào chiến lược kinh doanh và mô hình hoạt động DN.

Điều phối khả năng lãnh đạo công nghệ trong toàn C-Suite để sở hữu và vận hành công nghệ một cách thông minh trong trong mọi tính năng. Sửa đổi cơ chế quản trị kinh doanh để xác định thời điểm bộ phận IT nên phân phối hoặc cung cấp hoạt động phát triển và cung cấp công nghệ dưới dạng năng lực chia sẻ, đồng thời đặt ra trách nhiệm giải trình và trách nhiệm tương ứng;

- Dẫn dắt các đối tác CxO để thiết kế và tạo ra các cấu trúc nhóm mới, áp dụng những cách làm việc mới và hình thành các cộng đồng công nghệ để được sự hỗ trợ và tận dụng các kỹ năng chuyên môn từ các nhà công nghệ IT.

- Hướng dẫn các nhà lãnh đạo và kỹ sư công nghệ IT ở các bộ phận, bao gồm cả IT, thiết lập nền tảng công nghệ số mới có khả thi trong việc đạt được giá trị công nghệ tối đa trong toàn DN.

Dẫn dắt sự phát triển các chức năng IT

Các CIO cần đi đầu trong việc thiết kế và vận hành chức năng IT thế hệ kế tiếp để chuyển đổi các dịch vụ dùng chung mà họ cung cấp cho phù hợp với dân chủ hóa công nghệ. Dân chủ hóa không chỉ là việc đưa công nghệ vào các chức năng kinh doanh mà còn là tìm ra cách tối ưu để sản xuất và vận hành tất cả công nghệ cần thiết.

Do đó, các CIO phải có sự tương tác với những người lãnh đạo IT để xác định mô hình hoạt động tốt nhất với các khả năng IT được chia sẻ hiệu quả nhất làm nền tảng hỗ trợ tất cả các mô hình cung cấp công nghệ.

Ngoài ra, cần đánh giá định tính các khả năng IT bằng các phương pháp tiên tiến cùng các phương pháp thực hành để tạo nền tảng số mới.

Các CIO ngày nay đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo ngoài lĩnh vực IT và điều hành với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn và luôn đi đầu trong các phương pháp tiếp cận mới nhằm tối ưu hóa tiềm năng của công nghệ số trong mọi mô hình kinh doanh./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
4 cách mở rộng giá trị của các CIO trong kỷ nguyên số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO