Truyền thông

Bắc Giang triển khai các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc

Đỗ Thêu 16:08 18/03/2023

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 1956-CV/TU về việc triển khai các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, một số cơ quan, tổ chức của Trung ương đã triển khai một số cuộc thi, giải báo chí toàn quốc như: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII- năm 2023; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất, năm 2023; Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

06082020_080529.jpg

Để triển khai hiệu quả các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nội dung phát động của Trung ương, của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai các cuộc thi, giải báo chí ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, tham gia.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh,… chủ động, tích cực tuyên truyền về các cuộc thi, giải báo chí đến đội ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên tích cực tham gia các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc do các cơ quan Trung ương phát động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc trên địa bàn tỉnh theo các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, trong đó tập trung triển khai sâu, rộng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII- năm 2023; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo (hoặc Ban Tổ chức) cấp tỉnh, tổ chức phát động các cuộc thi, giải báo chí của Trung ương tại tỉnh để lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu tham gia các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn công tác tuyên truyền và theo dõi, đôn đốc việc triển khai các cuộc thi, giải báo chí trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương tổ chức các cuộc thi, giải báo chí theo yêu cầu./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang triển khai các cuộc thi, giải báo chí toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO