Truyền thông

Bắc Ninh nỗ lực CCHC, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đầu tư

Đỗ Thêu 15:33 06/10/2023

Những kết quả cải cách hành chính (CCHC) tiến bộ đã tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đầu tư và tăng cường sự phát triển bền vững của tỉnh.

Sắp xếp lại bộ máy tinh giản, gọn nhẹ, thu hẹp thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

bac-ninh-1.jpg
Bộ máy hành chính được tổ chức sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn.

Bắc Ninh đã chứng kiến nhiều vượt bậc trong công tác CCHC, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Một trong những thành công đáng chú ý nhất của CCHC ở Bắc Ninh là việc thực hiện chính sách thu hẹp thời gian giải quyết TTHC. Tỉnh đã tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình, loại bỏ các bước thủ tục không cần thiết và tăng cường sự minh bạch trong quy trình xử lý hồ sơ. Nhờ đó, thời gian giải quyết hành chính đã được rút ngắn đáng kể, giúp doanh nghiệp và người dân tiết kiệm thời gian và công sức.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, công tác CCHC đã được các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, bộ máy được tổ chức sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn. Các cơ quan, đơn vị sau khi kiện toàn, sắp xếp đều đã đi vào hoạt động ổn định và phát huy được hiệu quả trong công tác. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp (DN) đã được cải thiện; phương châm phục vụ nhân dân, DN của các cơ quan hành chính Nhà nước đã được thiết lập và đề cao hơn.

Các Sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, đánh giá tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm TTHC, thành phần hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa quy trình giải quyết, chuẩn hóa quy mẫu đơn, tờ khai dựa trên sự kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và CSDL chuyên ngành về TTHC; bãi bỏ các quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.807 TTHC được tiếp nhận và giải quyết tại 03 cấp; 100% kết quả giải quyết TTHC được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã giải quyết và công khai 52 phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống Cổng DVCQG; xử lý 460 phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trên hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

bac-ninh-2.jpg
Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tại Bắc Ninh sẽ tiếp tục rà soát, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Trong thời gian tới, các Sở, ban, ngành, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo 100% TTHC đủ điều kiện triển khai cung cấp DVCTT theo các tiêu chí được cung cấp, tích hợp lên Cổng DVCQG; thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC theo Đề án 06. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Những kết quả CCHC đã mang lại môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, thu hút đầu tư của các công ty. Trong tháng 9/2023, toàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 42 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 54,6 triệu USD. Tính lũy kế từ đầu năm, Bắc Ninh đã thu hút 264 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 179 dự án). Đến nay, toàn tỉnh có 2.040 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư được cấp phép đạt 24.618 triệu USD.

Kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC hằng năm là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu

Theo Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 9 phương hướng nhiệm vụ tháng 10/2023, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã tiếp tục tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống và các đề xuất khắc phục, chỉnh sửa.

Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức buổi làm việc giải quyết vướng mắc, khó khăn của Sở Công Thương trong giải quyết TTHC; Cử đầu mối phối hợp Sở Tư pháp triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống.

Bắc Ninh cũng tổng hợp danh mục CSDL dùng chung của các cơ quan, đơn vị; xây dựng dự thảo danh mục CSDL dùng chung tỉnh Bắc Ninh. Công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số từng bước được các cấp các ngành thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Đến nay, 100% các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã được kết nối với hệ thống mạng WAN nội tỉnh tốc độ cao với 177 điểm kết nối, đáp ứng yêu cầu về trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước kết nối đến trung tâm dữ liệu của tỉnh; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung toàn tỉnh có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ký ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số CCHC hàng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định, Chỉ số CCHC được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí được quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC với thang điểm được tính là 100 điểm.

Theo đó, việc đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, phản ánh kịp thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Quá trình đối chiếu, so sánh, đánh giá đo lường Chỉ số CCHC phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, toàn diện, đầy đủ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị thông qua Bộ Chỉ số và tài liệu kiểm chứng.

Kết quả đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời là căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua - khen thưởng hàng năm theo quy định./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh nỗ lực CCHC, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO