Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tăng hàng năm

Tỷ lệ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng năm đều tăng.

Bình Minh
06:00 AM 29/08/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Gần 50 thủ tục hành chính được tiếp nhận qua một cửa và trực tuyến

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) mới gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Bộ KHĐT nhiều giải pháp hiệu quả về lĩnh vực TTHC đã được triển khai.

Cụ thể, về tình hình thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, mô hình một cửa của Bộ KHĐT được tổ chức tập trung trực thuộc Văn phòng Bộ do Phòng Kiểm soát TTHC – Tổng hợp thực hiện. Các đơn vị có TTHC giải quyết tại Bộ cử công chức tham gia Bộ phận một cửa theo hình thức kiêm nhiệm.

Hàng năm, trên cơ sở rà soát kết quả TTHC, Bộ KHĐT ban hành các Quyết định công bố danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ KHĐT. Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tăng hàng năm - Ảnh 1.

Doanh nghiệp thực hiện nhiều thủ tục đầu tư nước ngoài trực tuyến sẽ giúp xuất khẩu hàng hóa thuận lợi hơn. Ảnh: Bình Minh

Trong năm 2018, đề xuất 23 TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và 9 TTHC tiếp nhận tại Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ; năm 2019, đề xuất 16 TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của Bộ, 10 TTHC tiếp nhận tại Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ. Tính đến 15/6/2020, 42 TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và 5 TTHC tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ KHĐT.

Hiện tại, Bộ phận một cửa của Bộ chủ yếu tiếp nhận và giải quyết các TTHC lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và lĩnh vực đấu thầu. Các lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phát sinh hồ sơ TTHC...

Cổng một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công đang phát huy hiệu quả

Đáng chú ý, Cổng thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công. Trong đó gồm: Các hệ thống dịch vụ công của Bộ (Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp) đang được duy trì hoạt động hiệu quả.

Cụ thể, năm 2018, tổng số lượng hồ sơ phát sinh là 52.130 hồ sơ, trong đó, 3569 là hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3 và 48.561 là hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 4. Tương tự, năm 2019 và năm 2020 (tính đến thời điểm hiện tại) lần lượt là 40.417 hồ sơ qua tịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và 22906 hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tăng hàng năm - Ảnh 2.

Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ KHĐT. Ảnh chụp màn hình: Bình Minh

Hàng nghìn hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích mỗi năm

Về thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, điểm nổi bật là Bộ KHĐT đã rà soát và công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KHĐT không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ viễn thông công ích được công khai. Cùng với đó, TTHC được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ viễn thông công ích cũng được công khai.

Theo thống kê, năm 2018, Bộ KHĐT đã thực hiện trả 96 hồ sơ và tiếp nhận 3.804 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2019, đã tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ này là 6.838 hồ sơ. Đến 6 tháng năm 2020, Bộ KHĐT đã tiếp nhận và trả kết quả 4.173 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích...

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, kịp thời

Mặc dù còn những khó khăn, vướng mắc, song, theo đánh giá của Bộ KHĐT, Bộ này đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Việc tổ chức triển khai các đơn vị trực thuộc Bộ có nền nếp. Đội ngũ làm công tác kiểm soát TTHC đã cố gắng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa liên thông của Bộ đã được triển khai và thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Bộ đã thực hiện tích hợp, cung cấp các TTHC dịch vụ công lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tỷ lệ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ KHĐT hàng năm đều tăng.