Truyền thông

Bộ TT&TT ban hành bộ tiêu chí đo lường chuyển đổi số báo chí theo 5 trụ cột

Nhật Minh 03/06/2023 15:05

Các cơ quan báo chí muốn biết, xác định được đơn vị mình đang ở giai đoạn nào của quá trình chuyển đổi số (CĐS), để từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp CĐS phù hợp để thay đổi, phát triển.

Do đó, để các cơ quan báo chí nắm rõ, thực hiện đúng, hiệu quả nhiệm vụ quan trọng trên, Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 951/QĐ-BTTTT về Bộ Chỉ số (BCS) đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí.

cds-bao-chi.png

Các cơ quan báo chí có thể tự đánh giá mức độ trưởng thành CĐS

Theo đó, BCS có cấu trúc gồm một bảng các chỉ số được nhóm thành 05 trụ cột của CĐS báo chí gồm: (1) Chiến lược; (2) Hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin (ATTT); (3) Sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn; (4) Độc giả, khán giả, thính giả; (5) Mức độ ứng dụng công nghệ số.

“Trong mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần và mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí (10 chỉ số thành phần và 42 tiêu chí)”, văn bản nêu rõ.

Và khi thực hiện các nội dung thành phần ở mỗi trụ cột sẽ có mức để xết loại cụ thể như: Mức 1 (yếu) dưới 50 điểm; mức 2 (trung bình) từ 50 - 60 điểm; mức 3 (khá) từ 60 - 70 điểm; mức 4 (tốt) từ 70-80 điểm; mức 5 (xuất sắc) trên 80 điểm.

Ở mỗi mức kết quả đạt được ở các thành phần trong mỗi trụ cột cũng được tham chiếu trong thang điểm tổng là 100 điểm, trong đó: Chiến lược (18 điểm); hạ tầng số, nền tảng số và ATTT (24 điểm); sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn (20 điểm); độc giả, khán giả, thính giả (23 điểm); mức độ ứng dụng công nghệ số (15 điểm).

Đặc biệt, BCS lưu ý, việc đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí của các cơ quan báo chí trước hết được thực hiện theo từng tiêu chí, sau đó tính theo từng chỉ số thành phần/trụ cột. Mỗi trụ cột/chỉ số thành phần sẽ có các tiêu chí và điểm tối đa tương ứng của tiêu chí.

Bên cạnh những nội dung quan trọng nêu trên, văn bản cũng nêu rõ các tiêu chí đánh giá, xác định và công nhận mức độ trưởng thành CĐS báo chí theo hình thức: Tự đánh giá của cơ quan báo chí (các cơ quan báo chí cung cấp số liệu, tự theo dõi, đánh giá và cho điểm theo các trụ cột àf chỉ số thành phần trong BCS đánh giá; theo hướng dẫn của Bộ TT&TT…); Đánh giá của Bộ TT&TT (Cục Báo chí được uỷ quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, thu thập, đối chiếu dữ liệu, thẩm định kết quả thự tế thực hiện…)

Riêng đối với các tiêu chí do các cơ quan báo chí cung cấp số liệu để đánh giá, nếu đơn vị nào không cung cấp thông tin, số liệu báo cáo đối với tiêu chí nào thì giá trị điểm đối với tiêu chí tương ứng đó sẽ có thể bị chấm là 0 điểm.

Hơn nữa, sau khi có kết quả thẩm định về mức độ trưởng thành CĐS của các đơn vị, Bộ TT&TT sẽ cấp Chứng nhận mức độ trưởng thành CĐS báo chí và sử dụng giấy chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình CĐS báo chí và các đề án CĐS của cơ quan nhà nước.

“Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT tại địa chỉ https://mic.gov.vn/ và Cổng thông tin Trung tâm Hỗ trợ CĐS báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn/

Hỗ trợ CĐS báo chí

Cũng để thực hiện hiệu quả các nội dung yêu cầu của văn bản, Quyết định cũng yêu cầu, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị: Cổng thông tin Trung tâm Hộ trợ CĐS báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn/ tích cực tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin và công cụ đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí theo quy định tại BCS cho các đơn vị; hỗ trợ tư vấn cho các cơ quan báo chí về công tác CĐS…

Đồng thời, cần cung cấp tài khoản và phần mềm công công cụ cho phép các bên liên quan tham gia, sử dụng để đánh giá trực tuyến về mức độ trưởng thành CĐS báo chí của các đơn vị; lưu trữ và cung cấp các thông tin, dữ liệu, số liệu phục vụ truy vấn thông tin, báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất…

“Cung cấp các thông tin hỗ trợ các đơn vị về bảo vệ bản quyền báo chí, về công nghệ, viễn thông, ATTT, các hoạt động tài trợ (nếu có)… nhằm thúc đầy hoạt động báo chí”, Quyết định yêu cầu.

Quyết định cũng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT khi triển khai nhiệm vụ này. 

Bên cạnh đó, quyết định cũng lưu ý, yêu cầu các cơ quan báo chí cần đăng ký và đăng nhập tài khoản tại Cổng Thông tin Trung tâm Hỗ trợ CĐS báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn/ để sử dụng phần mềm công cụ đánh giá thực hiện, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí cho các cơ quan báo chí được đánh giá.

Đối với các cơ quan báo chí cũng cần nhanh chóng cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ việc đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành CĐS báo chí, đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chương trình, nội dung cần được hỗ trợ từ cơ quan quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy quá trình CĐS báo chí./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bộ TT&TT ban hành bộ tiêu chí đo lường chuyển đổi số báo chí theo 5 trụ cột
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO