Chuyển đổi số

Cà Mau ban hành 86 dữ liệu mở của 14 lĩnh vực

Đỗ Thêu 17:14 20/09/2023

Nhằm thúc đẩy, kết nối chia sẻ, khai thác dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số (CĐS), vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định số 1568/QĐ-UBND ban hành danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau.

dsc_8093.jpg
Danh sách trường mầm non - mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh là một trong số 03 dữ liệu mở lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, ban hành 86 dữ liệu mở của 14 lĩnh vực gồm: (1) Tài chính; (2) tư pháp; (3) công thương; (4) khoa học và công nghệ; (5) giáo dục và đào tạo; (6) y tế; (7) lao động - thương binh và xã hội; (8) xây dựng; (9) thông tin và truyền thông (TT&TT); (10) kế hoạch và đầu tư; (11) giao thông vận tải; (12) văn hóa, thể thao và du lịch; (13) tài nguyên và môi trường; (14) nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quyết định ban hành dữ liệu mở được thực hiện theo đúng các quy định về dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tại Điều 17, 18, 19, 20 và 21 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ trong quá trình cung cấp dữ liệu mở.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ khai thác hiệu quả các dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau; đề xuất cấp thẩm quyền xây dựng Cổng Dữ liệu mở của tỉnh theo quy định; rà soát, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau phù hợp với quy định về cung cấp dữ liệu mở và có sự thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dữ liệu mở thuộc danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Sở TT&TT tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dữ liệu mở của tỉnh và cập nhật dữ liệu theo kế hoạch triển khai; đề xuất nội dung điều chỉnh, cập nhật, bổ sung danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Sở TT&TT tổng hợp./.

Chuyển đổi số

Cà Mau ban hành 86 dữ liệu mở của 14 lĩnh vực

Đỗ Thêu 17:14 20/09/2023

Nhằm thúc đẩy, kết nối chia sẻ, khai thác dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số (CĐS), vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký quyết định số 1568/QĐ-UBND ban hành danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau.

dsc_8093.jpg
Danh sách trường mầm non - mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh là một trong số 03 dữ liệu mở lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo đó, ban hành 86 dữ liệu mở của 14 lĩnh vực gồm: (1) Tài chính; (2) tư pháp; (3) công thương; (4) khoa học và công nghệ; (5) giáo dục và đào tạo; (6) y tế; (7) lao động - thương binh và xã hội; (8) xây dựng; (9) thông tin và truyền thông (TT&TT); (10) kế hoạch và đầu tư; (11) giao thông vận tải; (12) văn hóa, thể thao và du lịch; (13) tài nguyên và môi trường; (14) nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Quyết định ban hành dữ liệu mở được thực hiện theo đúng các quy định về dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tại Điều 17, 18, 19, 20 và 21 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ trong quá trình cung cấp dữ liệu mở.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ khai thác hiệu quả các dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau; đề xuất cấp thẩm quyền xây dựng Cổng Dữ liệu mở của tỉnh theo quy định; rà soát, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau phù hợp với quy định về cung cấp dữ liệu mở và có sự thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dữ liệu mở thuộc danh mục dữ liệu mở tỉnh Cà Mau có trách nhiệm phối hợp với Sở TT&TT tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dữ liệu mở của tỉnh và cập nhật dữ liệu theo kế hoạch triển khai; đề xuất nội dung điều chỉnh, cập nhật, bổ sung danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Sở TT&TT tổng hợp./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau ban hành 86 dữ liệu mở của 14 lĩnh vực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO