Chính sách tài chính phải có sự điều chỉnh linh hoạt trong tình hình mới

TC| 25/11/2022 14:47
Theo dõi ICTVietnam trên

Bối cảnh mới đòi hỏi phải có sự điều chỉnh linh hoạt trong các chính sách tài chính, để có thể phát huy các thế mạnh, đồng thời huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Chiến lược Tài chính đến năm 2030 đã được Bộ Tài chính xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022.

Trong năm đầu thực hiện Chiến lược, nhiều giải pháp chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước đã được Bộ Tài chính tham mưu lên Chính phủ, Quốc hội và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Những tham mưu này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến hầu hết mọi người dân và doanh nghiệp, tổ chức. Đại dịch đã gây nhiều thay đổi lên đời sống kinh tế - xã hội, làm nảy sinh nhiều vấn đề cấp bách trong y tế, kinh tế…. Nhu cầu chi ngân sách nhà nước nói chung và chi ngân sách cho y tế, an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp tăng cao, nhằm giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách phát huy tác dụng, các vấn đề cấp bách do dịch bệnh gây ra dần được giải quyết và đi vào ổn định. Nền kinh tế Việt Nam cũng ngày càng có nhiều khởi sắc, như đã được minh chứng ở các chỉ số phát triển trong gần 11 tháng năm 2022. Tuy nhiên, tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều thay đổi và tiềm ẩn rủi ro khó dự báo. Điều đó tác động đến kinh tế đất nước. Tuy đã vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, kinh tế Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng lớn từ các yếu tố bên ngoài. Những xu hướng phát triển mới của thế giới đang diễn ra mạnh mẽ như phát triển kinh tế xanh, bền vững; kinh tế tuần hoàn; giải pháp sản xuất kinh doanh ứng phó biến đổi khí hậu… . Bối cảnh mới này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh linh hoạt trong các chính sách tài chính, để có thể phát huy các thế mạnh, đồng thời huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022 với chủ đề “Chính sách tài chính hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới” đã được Bộ Tài chính tổ chức. Khoảng 300 chuyên gia tài chính, nhà khoa học và nhà quản lý đã tham dự, bàn thảo và nghiên cứu tìm kiếm các đề xuất, sáng kiến, giải pháp đảm bảo định hướng đúng đắn cho tài chính - ngân sách nhà nước trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030.

Diễn đàn Tài chính Việt Nam là Diễn đàn được Bộ Tài chính tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay. Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới đang có nhiều biến động, vì vậy sự kiện mang ý nghĩa to lớn không chỉ với ngành tài chính mà với nhiều lĩnh vực khác, với các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan quản lý, để có thể có những quyết sách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả trong tình hình mới./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Chính sách tài chính phải có sự điều chỉnh linh hoạt trong tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO