Chuyển đổi số

Chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp

Nhật Minh 06/01/2023 17:29

Ngày 6/1/2023, Công Đoàn Thông tin và Truyền thông  (TT&TT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và rriển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có đông đủ đại diện lãnh đạo công đoàn cấp trên và lãnh đạo công đoàn, công đoàn viên các đơn vị thuộc ngành TT&TT.

Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, nghiêm túc

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn TT&TT nhấn mạnh, trong năm qua, Công đoàn TT&TT đã có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn để chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn ngành.

z4018010574567_2802e9a8ea403a8341c3b15818696dea.jpg

Chủ tịch CĐTT&TTVN Chu Văn Bình cho rằng việc thực hiện đúng các quy định về Quy chế dân chủ cơ sở sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động Công đoàn các cấp phát triển.

“Đặc biệt, Công đoàn TT&TT đã phối hợp, đồng hành cùng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp (DN) trong ngành thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch bệnh COVID-19”, đồng thời, hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch nhưng vẫn song hành an toàn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng, đời sống, đảm bảo quyền – lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động”, Chủ tịch CĐTT&TTVN nhấn mạnh.

Hơn nữa, các cấp Công đoàn TT&TT đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Tổng LĐLĐVN để cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đối với các cấp công đoàn cơ sở (CĐCS); chủ động phối hợp với các cấp CĐCS thực hiện tốt các Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại nơi làm việc, trong các đơn vị…

Cùng với đó, CĐTT&TT luôn chú trọng công tác khen thưởng, khích lệ, biểu dương các tấm gương là công đoàn viên, tập thể, người lao động điển hình để xây dựng, nhân rộng, phát triển các phong trào thi đua, hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ cụ thể của ngành TT&TT.

Chủ tịch Công đoàn TT&TT còn nhấn mạnh, hội nghị lần này cũng là dịp để chúng ta đánh giá toàn bộ hoạt động của Công đoàn TT&TT, đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào công nhân, viên chức (CNVC) và hoạt động công đoàn trong những năm, nhiệm kỳ tiếp theo.

z4018012095593_bb3a5977639742585742dd215eeea87e.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý

Tại hội nghị, báo cáo về kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 cho biết, tính đến tháng 10/2022, Công đoàn TT&TT hiện có 251 CĐCS với 86.549 đoàn viên (tăng 2.054 đoàn viên so với năm 2021), trong đó, Công đoàn TT&TT trực tiếp chỉ đạo 30 CĐCS, gồm 07 công đoàn cấp trên cơ sở và 23 CĐCS trực thuộc.

Tại Hội nghị, Công đoàn TT&TT đã trao cờ thi đua toàn diện năm 2022 cho 58 công đoàn đơn vị và tặng bằng khen tập thể năm 2022 cho 394 công đoàn đơn vị.

Hơn nữa, đa phần đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động đạt trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản, có tư tưởng, chính trị ổn định và luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động, sản xuất góp phần vào sự phát triển chung của Ngành và của đất nước.

Trong số những kết quả quan trọng đạt được, báo cáo nhấn mạnh về nội dung thực hiện quy QCDCCS, đến nay đã có 100% cơ quan, đơn vị đều thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS và có 100% cơ quan, đơn vị có Ban thanh tra nhân dân và bổ sung các quy chế hoạt động như: Quy chế công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tuyển dụng...

“Vì thực hiện, triển khai tốt nhiệm vụ trên, từ đó nhận thức của CNVC luôn chuyển biến, nâng lên, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý”, báo cáo đánh giá.

Cũng theo báo cáo, Công đoàn TT&TT đã thu được nhiều kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC trong việc chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn… thông qua các kênh báo chí (Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo VietNamnet), mạng xã hội (Website, Zalo...).

Cũng trong năm qua, Công đoàn TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đến các công đoàn trực thuộc. Kết thúc giai đoạn 1 chương trình, các đơn vị thuộc Công đoàn TT&TT đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký với 3.100 sáng kiến được công nhận (so với chỉ tiêu đăng ký là 3.000), tổng giá trị làm lợi ước đạt 1.000 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2023, CĐTT&TTVN phát động giai đoạn 2 của chương trình với quyết tâm đạt mức 5.000 sáng kiến.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính công đoàn các cấp đã được thực hiện thường xuyên, tich cực, chấp hành đúng quy định của Điều lệ Công đoàn. “Công đoàn các cấp đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện các quy định về thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn, nhiều đơn vị đã chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ theo các quy định mới của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, thực hiện chi tiêu đúng chế độ, có hiệu quả, tiết kiệm”, báo cáo chỉ rõ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, báo cáo cũng nêu ra những hạn chế, tồn tại hiện nay chính là: Công đoàn tại một số đơn vị hành chính sự nghiệp vẫn chưa tích cực, chủ động phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức; một số DN đặc biệt là DN ngoài nhà nước tham gia và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc còn hạn chế; vẫn còn nhiều DN khu vực ngoài nhà nước chưa tổ chức hội nghị người lao động; tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý, tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp có nơi còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra…

Chỉ ra các nguyên nhân hạn chế, tồn tại này báo cáo nêu rõ: công tác tham mưu của một số đơn vị chưa hiệu quả; các nhiệm vụ, chương trình công tác triển khai chưa quyết liệt, chưa bám sát chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác; công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lãnh đạo chuyên môn ở một số đơn vị chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; cán bộ công đoàn ở các công đoàn cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, áp lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lớn nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn ít, ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu quả hoạt động tại đơn vị.

Từ những hạn chế, tồn tại trên, Công đoàn TT&TT nêu ra đề xuất, kiến nghị Tổng LĐLĐVN: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống số liệu, biểu mẫu thống kê, báo cáo và ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; xem xét, nâng tỷ lệ khen thưởng hàng năm về Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho tập thể, cá nhân để kịp thời động viên, khuyến khích phong trào.

Đặc biệt, trong thời gian tới, công tác trọng tâm đối với Công đoàn toàn ngành cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CNVCLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/BCT về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn TT&TT lần thứ XVI tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; triển khai và quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và thực hiện Nghị quyết XVI Công đoàn TT&TT, các đơn vị xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới”.

“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở; sự phối hợp, gắn kết với chuyên môn đồng cấp, xác định nội dung phối hợp cụ thể, đảm bảo đặc thù ngành nghề; đặt lợi ích của tập thể, quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động”, báo cáo đề xuất.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thưc hiện Kế hoạch, nhiệm vụ chuyển đổi số của Công đoàn TT&TT để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp; duy trì và phát triển quan hệ hợp tác song phương với các công đoàn cùng ngành nghề trong khu vực và trên thế giới./.

Bài liên quan
  • Giải pháp số "Make in Viet Nam" phục vụ đại hội công đoàn các cấp
    Năm 2022 và 2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức đại hội các cấp. Nắm bắt được yêu cầu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (CĐS) cho công tác tổ chức đại hội, VNPT TP. HCM đã phát triển giải pháp số phục vụ đại hội công đoàn các cấp.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO