Đại học Bách khoa Hà Nội và VNPT ký hợp tác chiến lược

Lâm Thảo| 03/10/2016 17:52
Theo dõi ICTVietnam trên

10, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2016-2020.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và Trường đại học Bách khoa Hà Nội nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường ứng dụng kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường đại học Bách khoa Hà Nội vào quá SXKD, phát triển sản phẩm và công nghệ mới, kết hợp phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho Tập đoàn VNPT.

Đồng thời, hai bên cũng sẽ phối hợp trong hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của VNPT và đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VNPT trong các hoạt động của Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và Trường đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được triển khai trong bốn lĩnh vực.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ tổ chức, tham gia các nhóm nghiên cứu để thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ; thỏa thuận hình thành Phòng thí nghiệm nghiên cứu VNPT- Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm hợp tác và hỗ trợ Đại học Bách khoa Hà Nội hoạt động phát triển nghiên cứu KHCN, hướng tới việc phát triển sản phẩm nghiên cứu chung.

VNPT được hỗ trợ sử dụng các địa điểm đào tạo, nghiên cứu của Trường đại học Bách khoa Hà Nội trong công tác marketing, quảng bá thương hiệu, hợp tác quốc tế.

Trong lĩnh vực đào tạo và cung ứng lực lượng lao động, VNPT sẽ xây dựng các chương trình khuyến học, học bổng sinh viên với mục tiêu tuyển dụng cho VNPT; tạo điều kiện cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại đơn vị của VNPT; định hướng các đề tài do VNPT đặt hàng phù hợp yêu cầu thực tiễn trong sản xuất kinh doanh của VNPT.

Trong lĩnh vực hỗ trợ và cung cấp dịch vụ phục vụ đào tạo, nghiên cứu và quản lý hệ thống cho Đại học Bách khoa Hà Nội, VNPT hỗ trợ và cung cấp phần mềm, dịch vụ e-Univeristy để quản lý đào tạo và các công cụ quản lý hành chính khác.

Trong khuôn khổ của thỏa thuận hợp, VNPT cùng Trường đại học Bách khoa xây dựng hệ thống LAB tại Đại học Bách khoa Hà Nội kết nối trực tiếp với LAB –VNPT để cùng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển của cả hai bên bằng nguồn vốn nghiên cứu phát triển KHCN của Tập đoàn. Đồng thời, VNPT sẽ hợp tác với các doanh nghiệp CNTT hàng đầu thế giới như Oracle, Microsoft để cùng hỗ trợ Trường đại học Bách khoa Hà Nội phát triển nguồn nhân lực IT chất lượng cao theo đúng với sứ mạng và tầm nhìn của nhà trường.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đại học Bách khoa Hà Nội và VNPT ký hợp tác chiến lược
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO