Đại hội Đảng lần thứ XIII: Đột phá thể chế để doanh nghiệp Việt Nam hướng đến chuẩn mực toàn cầu

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được khối doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập, góp phần nâng cấp doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.
18:34 PM 27/01/2021 In bài viết này
Đại hội Đảng lần thứ XIII: Đột phá thể chế để doanh nghiệp Việt Nam hướng đến chuẩn mực toàn cầu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, về mặt kinh tế, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII xác định tiếp tục phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Doanh nghiệp rất đồng tình với những nội dung được nêu ra trong dự thảo Nghị quyết của Đại hội và mong muốn Đại hội sẽ biểu quyết, thông qua các nội dung văn kiện. Đây là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển toàn diện đất nước trong giai đoạn 2020 – 2025 và các giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay, Đảng đã xác định phát triển doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân là khâu đột phá. Doanh nghiệp mong muốn sau Đại hội XIII, những cơ chế chính sách đang là cản trở cho doanh nghiệp giai đoạn vừa qua sẽ được "cởi trói" và sẽ có những đột phá để doanh nghiệp phát triển và tăng tốc trong giai đoạn mới. Rất nhiều cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp cần được định nghĩa rõ hơn để doanh nghiệp áp dụng và triển khai trong quá trình thực hiện.

Chính vì vậy, khối doanh nghiệp rất kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội... đặc biệt trong đó là mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Nâng cấp doanh nghiệp Việt - Ảnh 1.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). (Ảnh: TTXVN)

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định, Đại hội Đảng lần thứ XIII có vị trí vô cùng quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ xác định tầm nhìn đến năm 2045, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025, với khát vọng Việt Nam sẽ hoàn thành công nghiệp hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, bày tỏ kỳ vọng của mình: "Chúng tôi tin tưởng các Nghị quyết của Đảng tại Đại hội XIII sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập, theo những chuẩn mực hàng đầu trên thế giới, hướng tới mục tiêu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam phải lọt vào nhóm dẫn đầu trong ASEAN, vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới. Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục khởi động một giai đoạn đột phá thể chế để nâng cấp các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới các chuẩn mực toàn cầu. Đó chính là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế".

PV
Xem thêm