Kinh tế thị trường

Việt Nam từng bước nỗ lực đảm bảo An sinh xã hội và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường
An sinh xã hội và công bằng xã hội là mơ ước của nhân loại tiến bộ trên thế giới. An sinh xã hội là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá sự tiến bộ của một xã hội, một cộng đồng, một quốc gia. Ở Việt Nam, cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nội dung chủ yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO