Đảm bảo nguồn nhân lực cho việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Ứng dụng hiệu quả CNTT trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng tỉnh Nghệ An thành trung tâm CNTT của vùng Bắc Trung bộ.
14:34 PM 05/10/2019 In bài viết này

Xây dựng đội ngũ cán bộ và bộ phận chuyên trách CNTT: Các đơn vị sở, ngành, huyện ưu tiên bố trí cán bộ chuyên trách CNTT hoặc bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên trách CNTT tại đơn vị; Tổ chức các khóa bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên trách, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục bảo đảm chế độ ưu đãi đối với đội ngũ chuyên trách CNTT.

Trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thời gian qua và các năm tiếp theo, Nghệ An xác định, phải liên tục tổ chức đào tạo, phổ cập kiến thức ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức của tỉnh. Chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tổ chức đào tạo nhân lực ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và bảo đảm các yêu cầu phát triển ứng dụng CNTT thực tế của tỉnh. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; Khuyến khích, thúc đẩy phát triển giao dịch điện tử, thương mại điện tử, thanh toán điện tử trong các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và ý nghĩa thực tiễn của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội. Phổ biến các vấn đề mới, công nghệ mới trong ứng dụng CNTT đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thông qua hình thức hội thảo, hội nghị chuyên ngành hàng năm. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách CNTT. Thực hiện thuê chuyên gia giỏi về CNTT để thực hiện các nhiệm vụ chuyên sâu.

Đặc biệt, lãnh đạo các ngành, địa phương phải gương mẫu trong học tập và ứng dụng CNTT trong điều hành, giải quyết công việc (như sử dụng thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số,...); tạo bước chuyển biến trong lề lối làm việc, gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính trên cơ sở áp dụng thống nhất hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.

Tuấn Trần
Xem thêm